Abstrakcyjna kompozycja z elementów interfejsu użytkownika z piórem Surface i urządzeniem Dial

Co ciekawego w systemie Windows 10

Zwiększ możliwości swoich aplikacji dzięki wykorzystaniu najnowszych intuicyjnych funkcji oferowanych przez aktualizację systemu Windows 10 z maja 2019 r.

Zrzut ekranu z biblioteką WinUI

WinUI

Najnowsza oficjalna wersja biblioteki interfejsów użytkownika systemu Windows — WinUI 2.1 — udostępnia nowe, dynamiczne kontrolki XAML dla aplikacji systemu Windows. Interfejsy API biblioteki WinUI działają w oparciu o wcześniejsze wersje systemu Windows 10, więc nie trzeba umieszczać kontroli wersji ani warunkowych XAML, aby zapewnić obsługę użytkownikom, którzy nie korzystają z najnowszego systemu operacyjnego.

ZOBACZ

ItemsRepeater

Kontrolka ItemsRepeater służy do tworzenia niestandardowego środowiska na potrzeby wyświetlania kolekcji użytkownikom.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

AnimatedVisualPlayer

Kontrolka AnimatedVisualPlayer hostuje odtwarzanie animowanych wizualizacji w aplikacji i steruje nim.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

CompactDensity

Przez dodanie prostego słownika zasobów możesz włączyć tryb kompaktowy w aplikacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wyspy XAML

System Windows 10 umożliwia teraz używanie kontrolek platformy UWP w aplikacjach klasycznych niebędących aplikacjami platformy UWP. Jeśli tworzysz aplikacje dla platformy WPF, Windows Forms, lub C++ Win32, dowiedz się, jak możesz dodać najnowsze funkcje interfejsu użytkownika systemu Windows 10 do swojej istniejącej aplikacji.

WPROWADZENIE
Kobieta korzystająca z urządzenia do obsługi rzeczywistości mieszanej obok obrazu wygenerowanego przez komputer

Sztuczna inteligencja w systemie Windows

Zintegruj modele uczenia maszynowego z aplikacją za pomocą uczenia maszynowego w systemie Windows. Dystrybuuj funkcje sztucznej inteligencji jako pakiet NuGet za pomocą struktury Windows Vision Skills. Skorzystaj z interfejsu Direct Machine Learning, jeśli potrzebujesz interfejsu API niskiego poziomu, aby dodać uczenie maszynowe do gry, zaplecza lub podobnej aplikacji.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Podsystem Windows dla systemu Linux

Podsystem Windows dla systemu Linux (WSL) umożliwia deweloperom uruchamianie narzędzi wiersza polecenia systemu Linux bezpośrednio w systemie Windows. Możesz teraz uzyskiwać dostęp do plików systemu Linux bezpośrednio z poziomu systemu Windows i korzystać z kilku nowych opcji wiersza polecenia.

WPROWADZENIE
Ilustracja przedstawiająca proces tworzenia pakietów

MSIX

MSIX jest nowym formatem pakietu aplikacji systemu Windows, który zapewnia nowoczesny proces tworzenia pakietów we wszystkich aplikacjach systemu Windows. MSIX jest formatem open-source i zachowuje funkcje istniejących pakietów, jednocześnie umożliwiając korzystanie z nowoczesnych funkcji wdrażania.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Zgodność z poprzednimi wersjami

Format MSIX obsługuje teraz system Windows 10 w wersji 1709 i 1803, z ograniczonymi możliwościami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Niejawny program testów

Uzyskaj wczesny dostęp do najnowszych funkcji formatu MSIX dzięki niejawnemu programowi testów narzędzia MSIX Packaging Tool.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Obsługa wielu platform

Użyj pakietu MSIX SDK, aby dystrybuować pakiet aplikacji do urządzeń klienckich niezależnie od ich platformy systemu operacyjnego.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
Ilustracja urządzeń w chmurze

Działania użytkowników i oś czasu

Project Rome umożliwia tworzenie środowisk zorientowanych na zadania, wspólnych dla różnych urządzeń i platform. Za pomocą zestawów SDK dla systemów Android i iOS oraz dzięki możliwościom programu Microsoft Graph można tworzyć aplikacje działające bezproblemowo na wszystkich urządzeniach użytkowników.

POZNAJ DZIAŁANIA UŻYTKOWNIKÓW
Obraz oprogramowania Microsoft Edge

.NET Standard 2.0

Twórz aplikacje na platformy UWP, Android, iOS, ASP.NET, Windows Forms i WPF przy użyciu tego samego kodu dzięki bibliotekom klas platformy .NET Standard 2.0.

DOWIEDZ SIĘ, JAK
Logo programu Visual Studio

Visual Studio 2019

Program Visual Studio 2019 umożliwia łatwiejsze niż kiedykolwiek rozpoczęcie nowego projektu i debugowanie istniejących aplikacji. Szybciej twórz kod. Pracuj mądrzej. Kreuj przyszłość.

ZOBACZ, CO NOWEGO
Ikona zestawu nagłownego Mixed Reality

Mixed Reality

Twórz aplikacje na immersywne zestawy nagłowne, które łączą ze sobą światy rzeczywiste i wirtualne.

DOWIEDZ SIĘ, JAK

Bądź na bieżąco

Dowiedz się, jakie funkcje będą dostępne w przyszłych wersjach systemu Windows 10, uczestnicząc w niejawnym programie testów systemu Windows.

PRZYŁĄCZ SIĘ TERAZ