Alla utvecklare.  Alla appar.  Alla plattformar.

Connect(); 2017-huvudtal – Resan till det intelligenta molnet

Kom igång

Skapa en app

Mobilt
Windows-appar
PC/Stationärt
Moln
Webb (ASP.NET)
Spel
Mixad verklighet
Botar
Office-tillägg
SharePoint
Skype
Microsoft Graph
.NET
C++
Java
NodeJS
Python
TypeScript

Lägg till tjänst

Resurser