Anthony Shaw

Python

Connect

Biografi

Anthony är från Sydney i Australien och deltar i många communities med öppen källkod. Han kör och bidrar till flera populära verktyg med öppen källkod för DevOps, säkerhet, automatisering och kodkvalitet. Han har fått erkännande för sitt bidrag till öppen källkod, däribland som Fellow of the Python Software Foundation och medlem i Apache Software Foundation. Anthony driver en Python-blogg och en YouTube-kanal och har nyligen publicerat en bok om Python-kompileraren.

Kompetens

  • Python
  • DevOps
  • Säkerhet

Böcker

Mina projekt

  • pyjion, en JIT-kompilerare för Python
  • wily, ett Python-verktyg för kodkvalitetsrapportering