Bruno Borges

Java

Connect

Biografi

Bruno är huvudansvarig molnutvecklarrådgivare för Java på Microsoft. Innan han anslöt till Azure-gruppen var han huvudansvarig produktchef på Oracle i Oracle Cloud Product Strategy-gruppen och arbetade med utvecklarrelationer och rådgivningsprogram för Oracle Cloud och Java-tekniker.

Kompetens

  • Java
  • Databaser
  • Behållare