Cynthia Zanoni

Diversity & Inclusion, JavaScript, Web

Connect

Biografi

Cynthia Zanoni är programvaruutvecklare och har mer än 10 års erfarenhet av att koda och att hjälpa människor utvecklas och göra skillnad med hjälp av teknik. För närvarande arbetar hon på Microsoft som ansvarig för programmet för utvecklarrelationer och hjälper utvecklare att skapa riktigt häftiga grejer i Latinamerika. Hon älskar öppen källkod och är mycket aktiv i olika teknikforum i Latinamerika. Hon har bidragit till många Mozilla-projekt i Brasilien, lett grupper med tekniska diskussioner om mobila enheter och öppen källkod i Rio Grande do Sul och grundat WoMakersCode, ett teknikinitiativ vars syfte är att stärka och öka kvinnors närvaro på IT-marknaden. 2016 utsågs hon till en av de mest inflytelserika kvinnorna inom teknikområdet i Latinamerika av Mozilla Foundation för hennes arbete för mångfald och inkludering. Hon är alltid intresserad av att lära sig nya saker, så hon deltar gärna på träffar för att diskutera nya metoder, verktyg, språk och artificiell intelligens. Särskilt om det handlar om JavaScript ;)

Kompetens

  • Webbutveckling
  • JavaScript/Node.js/React/TypeScript
  • AI
  • Python
  • Ruby
  • Webbtillgänglighet
  • Program/communityhantering
  • Mångfald och inkludering