Cynthia Zanoni

Diversity & Inclusion, JavaScript, Web

Connect

Biografi

Cynthia Zanoni är ansvarig för programmet för utvecklarrelationer (moln och AI) på Microsoft. Hon leder satsningar inom LATAM som fokuserar på förespråkande för tekniska communities och utvecklare, vilket hjälper dem att växa, skaffa sig nya kunskaper och bygga häftiga saker. Hon har en bakgrund inom utveckling med öppen källkod och över 10 års erfarenhet med JavaScript, Node.js, webbtillgänglighet, PHP samt Python. År 2015 grundade hon WoMakersCode, en global community som fokuserar på att hjälpa, inspirerande och främja ännu fler kvinnor i teknikbranschen med jobbmöjligheter. Hon erkändes av Mozilla Foundation (2016) som en av de mest inflytelserika kvinnorna i teknikområdet i Latinamerika som ger stöd för mångfald och inkludering. Cynthia bor i São Paulo och gillar träffar och hackathons där hon kan lära sig, dela med sig av kunskaper och samarbeta med andra för att öka mångfalden och inkluderingen i teknikbranschen.

Kompetens

  • Open Web med JavaScript och Python
  • Webbtillgänglighet
  • Dataforskning och AI
  • Programhantering
  • Skapa en community
  • Mångfald och inkludering

Mina projekt