Damian Brady

DevOps / MLOps

Connect

Biografi

Damian är en molnrådgivare som specialiserar sig på DevOps och MLOps. Efter ett år i Toronto, i Kanada återvände han till Australien – landet med farliga djur och vackra stränder – 2018.

Han är tidigare utvecklare på Octopus Deploy och Microsoft MVP och har en bakgrund inom programutveckling och rådgivning i flera olika branscher. I Australien var han med och organiserade Brisbane .Net-användargruppen och startade den nu årliga DDD Brisbane-konferensen. Han talar regelbundet på konferenser, i användargrupper och på andra evenemang runt om i världen.

Oftast pratar han med programvarutekniker, IT-tekniker och chefer för att hjälpa dem att få ut mesta möjliga av DevOps-strategier.

Damian har ett eget program på Channel 9The DevOps Lab. Kolla in det så får du verkliga råd om hur du implementerar DevOps i organisationen!

Kompetens

  • DevOps
  • DevOps för Machine Learning (MLOps)
  • ASP.NET
  • Programvaruarkitektur
  • Processarkitektur
  • Självförvållade idrottsskador