David N. Blank-Edelman

SRE

Connect

Biografi

David har över 30 års erfarenhet inom området SRE/DevOps/systemadministration i stora multiplattformsmiljöer. Han har skrivit boken O'Reilly Otter (Automating Systems Administration with Perl) och är redaktör/intendent för "Seeking SRE: Conversations on Running Production Systems at Scale" (publicerad av O'Reilly augusti 2018). David är en av medgrundarna av de nu globala SREcon-konferenserna.

Kompetens

  • Site Reliability Engineering (SRE)
  • DevOps/SysAdmin
  • Metodtips för drift
  • Perl