David N. Blank-Edelman

SRE

Connect

Biografi

David har över 30 års erfarenhet inom området SRE/DevOps/systemadministration i stora multiplattformsmiljöer. Han är författaren av ”utterboken” som publicerades av O’Reilly (Automating Systems Administration with Perl) och redaktör för Seeking SRE: Conversations on Running Production Systems at Scale (publicerades i augusti 2018 av O'Reilly). David är en av medgrundarna av de nu globala SREcon-konferenserna.

Kompetens

  • Site Reliability Engineering (SRE)
  • DevOps/SysAdmin
  • Metodtips för drift
  • Perl