Garry Trinder – molnutvecklarrådgivare

Garry Trinder

Development on Microsoft 365

Connect

Biografi

Garry är molnutvecklarrådgivare på Microsoft med fokus på Microsoft 365. Innan han gick med i påverkansteamet arbetade han för flera Microsoft-partner i över ett decennium, som utvecklare, konsult och arkitekt och började med SharePoint och på senare tid med Microsoft 365 och Azure. Under den tiden blev han Microsoft MVP för Office-utveckling och även medlem i Microsoft 365 Platform Community-teamet (PnP), arbetade med communityn för att dela kunskap och bästa praxis, genom bidrag till öppen källkod projekt och tala på konferenser med lokala användargrupper&.

Kompetens

  • Microsoft 365 Business Applications (SharePoint Framework & React, Power Apps)
  • Microsoft 365-integrering (Azure Logic Apps, Azure Functions, Azure Automation, Power Automate, Microsoft Graph API, SharePoint Online API)
  • Microsoft 365-autentisering (Azure AD, Azure Managed Identity)
  • Microsoft SharePoint Administration & Development (2010, 2013, 2016, 2019, Online)
  • GitHub & Azure DevOps
  • TypeScript, JavaScript, Node.js, PowerShell, C#

Mina projekt