Garry Trinder – molnutvecklarrådgivare

Garry Trinder

Development on Microsoft 365

Connect

Biografi

Garry är molnutvecklarrådgivare på Microsoft med fokus på Microsoft 365. Innan han gick med i påverkansteamet arbetade han för flera Microsoft-partner i över ett decennium, som utvecklare, konsult och arkitekt och började med SharePoint och senare med Microsoft 365 och Azure. Under den tiden blev han Microsoft MVP för Office Development och även medlem i Microsoft 365 Platform Community-teamet (PnP), arbetade med communityn för att dela kunskap och bästa praxis, genom bidrag till öppen källkod projekt och tala på lokala användargrupper och konferenser.

Kompetens

  • Microsoft 365 Business Applications (SharePoint Framework & React, Power Apps)
  • Microsoft 365-integrering (Azure Logic Apps, Azure Functions, Azure Automation, Power Automate, Microsoft Graph API, SharePoint Online API)
  • Microsoft 365-autentisering (Azure AD, Azure Managed Identity)
  • Microsoft SharePoint Administration och utveckling (2010, 2013, 2016, 2019, Online)
  • GitHub och Azure DevOps
  • TypeScript, JavaScript, Node.js, PowerShell, C#

Mina projekt