Jan Schenk

Diversity & Inclusion, Linux

Connect

Biografi

Så länge jag kan minnas har jag alltid varit intresserad av teknik (av många olika slag). Jag började koda i Assembler under skoltiden på det tidiga 90-talet. Efter att ha försökt och misslyckats att bli biolog (jag hoppade av universitetsutbildningen under mitt andra år, men i dagens läge verkar bioteknik än en gång intressant) hittade jag ett hem i över 10 år i den öppna källkodens värld som PHP-webbutvecklare för Linux-gruppen. Efter en inre strid 2008 bestämde jag mig äntligen för att ansluta mig till MSFT som teknisk evangelist (interop, live, webben), men det tog mig mycket längre att inse vad öppenhet verkligen var. Jag tror på utvecklargrupper och att de är nyckeln till att inkludera teknik i vardagen. De ska vara inkluderande och välkomnande för alla som vill lära sig. Jag tror starkt på mångfald och ser mångfaldig evangelism som ett av huvudsyftena med mitt jobb. Mer om mig: pappa x 2, T1D-cyborg och någon som alltid är nyfiken och vill lära sig om allt mellanmänskligt och tekniskt. Vad jag just nu gör på min fritid: läser, kodar (python), bygger min loop (#openAPS, #wearenotwaiting), meckar med RPis och en veteranbil (en "Thing").

Kompetens

  • Mångfald och tolerans
  • Programhantering
  • Linux