Jeff Sandquist

Change invigorates the soul

Connect

Biografi

Jag är ansvarig för utvecklarrelationer för molnet på Microsoft och leder teamet som vidareutvecklar Microsofts relation med programvaruutvecklare runt om i världen. Vårt team jobbar frenetiskt med att göra världen fantastisk för utvecklare oavsett bakgrund.

Vi är glada över att kunna stötta och bidra till plattformar, verktyg och processer med öppen källkod. I egenskap av utvecklarrådgivare sprider vi kunskap om Azure och ger utvecklarna möjlighet att göra det de gillar mest: skriva, koda och lära sig nya saker. Ett förstklassigt innehåll online (dokument, demonstrationer, videor och kod) utgör grunden för vårt arbete.

Vi skapar globala Microsoft-onlineupplevelser för utvecklare, till exempel docs.microsoft.com, Channel 9 och dev.microsoft.com. Vi håller kontakten med utvecklarna genom våra program, till exempel Microsoft MVP, Microsoft Regional Director, vår årliga utvecklarkonferens och utvecklarevenemang som arrangeras av tredje part runt om i världen.