Jessica Frazelle

Linux/öppen källkod

Connect

Biografi

Jessie Frazelle har arbetet med underhåll på Docker, medverkande på Runc, Golang, Kubernetes och Linux-kärnan samt andra projekt. Hon är känd för sitt arbete på Docker-projektet, att göra behållare säkrare och för att köra allt i behållare på datorn.

Hon har skapat webbplatsen contained.af för att visa att behållare kan vara säkra om de konfigureras rätt och för att lära folk om interna funktioner Linux.

Hon vurmar för syscalls och seccomp. Hon gillar också LDFLAGS och LD_PRELOAD och tycker att det är kul att kompilera binära värden på miljontals olika sätt och med hemska hackningar.

Kompetens

  • Behållare
  • Säkerhet
  • Linux
  • Öppen källkod