Kinfey Lo – senior molnrådgivare

Kinfey Lo

AzureOpenAIService / AzureAI / GitHub

Connect

Biografi

Kinfey Lo fokuserar på AI + Data. I det här skedet tillhandahåller han främst teknisk evangelisation till studenter, utvecklare och entreprenörsteam, främst inklusive Semantic Kernel, LangChains Copilot-programutveckling, AutoGen för att skapa intelligenta agentprogram samt LLMOps och SLMOps osv.

Kompetens

  • Azure AI Service
  • Azure OpenAI Service
  • Python
  • .NET
  • Rust
  • MLOps
  • Visual Studio-koden
  • GitHub
  • Artificiell intelligens för utvecklare

Mina projekt