Muniraju Pulipalyam

Windows/AI/ML/moln i hyperskala/IoT

Connect

Biografi

Muni är CTO-in-Residence och hjälper nystartade företag att växa.

Han har över 24 års erfarenhet av programvarubranschen. Hans främsta uppgift är att hjälpa nystartade, marknadsklara B2B-företag att växa och att bli företagsklara genom att identifiera och avvärja eventuella teknikrelaterade hinder. I sin tidigare roll som senior arkitekt för Microsoft Consulting Services (MCS) i Bengaluru (Bangalore), Indien, arbetade han med att definiera, utforma och driva livscyklar för projekt/produkt/plattform i stor skala, samt med komplicerade IT-projekt med aktuella tekniker (visuellt innehåll, AI, maskininlärning, IoT, inkluderande design, hybridmoln, sociala lösningar för företag och myndigheter, Connected Car Platform, System Center, Windows Server 2008 R2/2012, FIM, .NET, SQL-server och BizTalk Server).