Neil Peterson

Azure

Connect

Biografi

Neil Peterson är en stor datacenter- och molnentusiast. Neil har 15 års erfarenhet av distributions-, hanterings- och underhållsåtgärder i stora datacenter och arbetar nu som molnrådgivare. Han bidrar med teknisk utbildning, dokumentation och exempel med fokus på Azure-infrastruktur, automatisering och Kubernetes.

Kompetens

  • Distribution och automatisering i Azure
  • Kubernetes