Nitya Narasimhan

Mobile, Multi-Platform, Azure, PWA

Connect

Biografi

Nitya har en fil dr inom datateknik. Hon är flerspråkig och har över 20 års erfarenhet inom programvaruforskning och programvaruutveckling. Hon är också community-byggare och konferensorganisatör i storstadsområdet New York.

Hon är för närvarande senior molnrådgivare i Microsoft Developer Relations med fokus på utveckling av mobilappar och appar för flera plattformar. Hon är en visuell historieberättare som utforskar hur man kan använda skissanteckningar och visuellt vokabulär för att göra komplexa tekniker lättare att förstå och komma ihåg.

Innan hon började på Microsoft ledde hon teknikteam (i nystartade företag), var lärare inom mobil utveckling och utvecklade nästa generations upplevelser med flera skärmar (i industrin) som framstående medlem i IT-personalen på Motorola Research.

Hon är författare till över 30 publikationer, har mer än tio patent och har talat på flera community- och branschkonferenser om olika ämnen som rör programvaruutveckling och social kompetens.

Kompetens

  • Mobilutveckling (Android, Flutter)
  • Webbutveckling (JavaScript, PWA)
  • Molnbaserad databehandling (Azure, Power Platform)
  • Skissanteckningar (visuella guider)
  • Distribuerad och ubik datateknik (forskning)

Mobil, moln och flera plattformar

Projekt inom visuellt historieberättande