Azure Data Tech-grupper

Azure Data Tech Groups-programmet ansluter tekniska användargrupper från hela världen med resurser och verktyg för att utöka deras kunskaper om Microsoft-tekniker.

Programöversikt

Översikt

Vanliga frågor och svar

Referens