Utvecklarhubben

JavaScript på Microsoft

Allt från Microsoft för JavaScript-utvecklare

#30DaysOfServerless

Ett månadslångt firande av serverlös databehandling – från grundläggande begrepp och utvecklarverktyg till användningsscenarier och bästa praxis.

Verktyg för JavaScript-utvecklare

 • Edge

  Microsofts moderna webbläsare, som bygger på Chromium

 • FAST

  Det anpassningsbara gränssnittssystemet för moderna webbfunktioner

 • Playwright

  Automatiserad testning från slutpunkt till slutpunkt för Chromium, Firefox och WebKit med ett enda API

 • Azure Cosmos DB

  En NoSQL-databas för moderna, skalbara och högpresterande JavaScript-appar

Vill du få mer information? Microsoft.Source är ett månatligt nyhetsbrev för utvecklarcommunityn. Registrera dig här!