Nå framgång i Microsoft Store på Windows

Pete Brown

Microsoft Store på Windows är den plats där kunder hittar och installerar appar på sina Windows-datorer. Och det är också där Microsoft marknadsför och säljer appar och innehåll för datorer. Microsoft arbetar kontinuerligt med att se till att Microsoft Store på Windows uppfyller både utvecklarnas och konsumenternas behov.

Skärmbild med videorubrik

Giorzio Sardo, General Manager för Microsoft Store på Windows, delar med sig av de fem bästa sakerna med Store.

Du och dina appar får följande fördelar när du publicerar i Microsoft Store på Windows:

  • Din app hamnar nu i samma katalog som kunderna använder när de söker efter appar, vilket bidrar till att öka antalet nedladdningar.
  • Din app är potentiellt kvalificerad för marknadsföring i Store så att du kan få ännu fler nedladdningar.
  • Dina kunder kan installera din app med ökat förtroende från Microsoft Store på Windows.
  • Om du vill kan du använda ett eget handelssystem för köp i appar, oavsett vilken teknik du använder för att skapa din app (inte spel) och själv behålla alla intäkter.
  • Nu kan du publicera traditionella skrivbordsappar (Win32-appar) i butiken utan att ändra din kod, befintliga MSI- eller EXE-installationspaket, så länge appen följer butikens policy (tillgängliga 28 juni 2021).
  • Du kan få mätvärden och data om nedladdningar från butiken, även för traditionella skrivbordsappar.

Microsoft Store på Windows har i flera år haft stöd för UWP (Universell Windows-plattform), PWA (progressiva webbappar) och skrivbordsappar i MSIX-paket (tidigare APPX). Och under 2021 har vi lagt till stöd för traditionella skrivbordsappar i den nya butiken.

När vi pratar om ”traditionella skrivbordsappar” avser vi appar (inte spel) som har skapats med något språk eller ramverk för användargränssnitt med inriktning på Win32 API:et, som körs direkt på Windows-operativsystemet. Det kan till exempel vara .NET-appar, inklusive WPF och Windows Forms, C++-appar med MFC, Qt, JUCE eller andra ramverk för användargränssnitt, Electron och andra appar som använder webbteknik, Java-appar och konsolappar. De här apparna installeras med antingen en EXE-fil eller ett MSI-paket.

Om du har en bra skrivbordsapp (inte spel) som följer Microsoft Stores policy kan du publicera den i Microsoft Store på Windows utan att ändra din kod eller ditt installationsprogram, och du kan även behålla ditt befintliga handelssystem och innehållsleveransnätverk (CDN).

Jag har en traditionell skrivbordsapp, men den publiceras via min webbplats. Varför ska jag publicera den i Store?

Fördelarna med att publicera appar i Microsoft Store på Windows är de som jag nämnde tidigare, inklusive vårt nya stöd för traditionella skrivbordsappar. Men många utvecklare föredrar att hela installationen görs direkt på den egna webbplatsen så att kunderna stannar kvar där och kan utföra andra åtgärder när installationen är klar (till exempel gå med i ett forum, ladda ned andra saker m.m.).

Vi förstår värdet av det. Samtidigt vet vi att många kunder har svårt att lita på program som laddas ned från en webbplats. Dessutom är det numera vanligt med falska nedladdningsknappar på webben, vilket gör att användarna är extra försiktiga med att klicka på något som inte är bekant. För att hjälpa till med detta kan webbutvecklare nu anropa Microsoft Store-klientappen från en webbsida med hjälp av Store-etiketten, men det är ett komplett integrerande program och en upplevelse som inte bara gäller nedladdning.

För att förbättra processen för utvecklare och kunder håller vi på att skapa en popup-butik, ett program på Windows som anropas via markup på webbsidan. När kunderna klickar på installationsknappen visas en liten Windows-dialogruta som hanterar hela installationen, och kunderna lämnar aldrig webbplatsen. Det går fortfarande att visa, hitta och installera appen via Microsoft Store-klienten och den har samma analysfunktioner, men nu kan du se till att kunderna stannar på din webbplats så att de kan fortsätta att utföra andra åtgärder eller interaktioner. Dessutom får kunderna en enklare installation i ett enda popup-fönster.

Platshållare med grå bakgrund och dimensionsvattenstämpel utan bilder

Popup-butiken hjälper dig att snabbt installera appar från utgivarwebbplatser utan att avbryta ditt flöde

Popup-butiken blir tillgänglig senare i år. Då kommer vi att ha mer information, till exempel vilken markup som krävs.

Ska jag paketera min traditionella skrivbordsapp med MSIX eller använda samma installationsprogram som jag använder i dag?

Vi vill att du ska ha möjlighet att välja den paketeringsmetod som passar bäst för din app och dina kunder.

Om du vill dra nytta av de funktioner som MSIX erbjuder, t.ex. sömlös installation, uppdateringar, avinstallation och inkrementella uppdateringar, kan du paketera din app som MSIX och publicera den i Store. Vi föredrar att appar paketeras och distribueras i MSIX-format. Du kan läsa mer om det här.

Du kan också publicera traditionella skrivbordsappar med ett eget installationsprogram med hjälp av vårt nya program. I så fall skickar du inte ett paket som ska lagras och distribueras av butiken. I stället anger du en versionsspecifik URL för din EXE-fil eller ditt MSI-paket på din webbplats eller innehållsleveransnätverk (CDN). Du får ändå fördelarna med att finnas med i butikskatalogen. Så länge installationsprogrammet stöder tyst läge och appen och installationsprogrammet följer Store-policyn krävs inga ändringar. Du kan läsa mer om det här.

Jag har en UWP-app i Store, men har ännu inte publicerat min traditionella skrivbordsapp. Ska jag publicera den? Ska jag ersätta UWP-appen med skrivbordsversionen?

Det beror egentligen på dina appars användningsmönster och din affärsmodell. Du kan ha båda typerna av appar publicerade i Store. Det är ett rimligt alternativ för utvecklare som vill erbjuda två olika upplevelser för olika kunder. Det är en bra idé att ge dem olika namn beroende på vilka funktioner de har, produktnivå osv. Vi rekommenderar normalt inte att du har två nästan identiska appar som bara har utvecklats med olika tekniker, såvida du inte planerar att ta bort en av dem efter en viss tid.

Om du väljer att ta bort UWP-appen försvinner befintliga omdömen och kommentarer för appen. Dessutom finns det inget automatiskt sätt att flytta kunder från UWP-appen till skrivbordsappen, så du måste lägga till en uppmaning att göra det i UWP-appen.

Det finns inte heller något automatiserat sätt att flytta kundinköp från Microsofts handelssystem till ditt eget handelssystem, så det är vanligtvis bäst att hantera de två apparna som helt separata eller skapa förutsättningar i ditt eget handelssystem för att hantera dessa scenarier.

Jag har en progressiv webbapp (PWA) som kunder installerar via webbläsaren. Varför ska jag publicera den i Store?

PWA:er är appar som ser ut som native-appar, men som är baserade på webbteknik. De kan installeras via en webbläsare, till exempel Microsoft Edge. Men användarna måste känna till vilken webbplats (eller annan plats) de ska gå till för att skaffa appen, och installationen kan se annorlunda ut jämfört med appar som utvecklats med en annan teknik.

När du publicerar din PWA i Microsoft Store på Windows finns den med i samma katalog som kunder använder när de söker efter appar i Store. Din app får också samma installationsupplevelse som andra appar som använder native-teknik. Du får en inkrementell kanal för distribution nästan utan att du behöver göra något, du får ökad synlighet för din app och du ser till att kunderna får tillgång till hela katalogen med appar på en enda plats.

Här kan du läsa mer om PWA:er i Microsoft Store på Windows.

Mer information

Den här artikeln innehåller en sammanfattning av några viktiga punkter om hur du publicerar dina appar i Microsoft Store på Windows. Mer detaljerad information om de tillkännagivanden vi gjorde i juni 2021 finns i följande blogginlägg:

Nu när du vet mer om publiceringsalternativen i Microsoft Store på Windows är nästa steg att publicera din app i Store. Vi ser fram emot att se dina fantastiska appar!