Tjäna pengar med annonser i dina appar

Öka dina möjligheter till intäkter genom att lägga in annonser i dina UWP-appar. Vår plattform erbjuder flera olika typer av annonser och stöder annonsförmedling med flera populära annonsnätverk.

Annonser för alla sammanhang

Tjäna pengar genom att enkelt integrera annonser i dina appar. Det finns flera annonsformat att välja bland. Vår plattform är kompatibel med standarderna OpenRTB, VAST 2.x, MRAID 2 och VPAID 3 samt med MOAT och IAS.

Banner-annonser visas längst upp eller längst ned på appskärmen och kan uppmana användarna att installera appar eller visa produkter eller varumärken.

Insticksannonser (video och banners) är helsidesannonser som inte bara visar intressant innehåll för användarna, du kan också tjäna pengar på dem!

Med plattformsspecifika annonser kan du skapa annonser med ett innehåll som anpassas efter temat för din app.

Tjäna pengar på annonser i dina appar

I det här videoklippet introduceras olika typer av annonser som du kan visa i dina appar och det förklarar även hur du kan utnyttja annonsförmedling för att försöka öka dina annonsintäkter.

Annonsförmedlingstjänst

Maximera annonsintäkterna i dina appar med Microsofts nya annonsförmedlingstjänst som visar annonser från flera populära annonsnätverk, i olika annonsformat. Du kan ändra annonsförmedlingsinställningarna på instrumentpanelen i Dev Center utan att skriva en enda rad kod. Om vi får konfigurera annonsförmedlingen åt dig hjälper våra maskininlärningsalgoritmer dig att maximera annonsintäkterna i de olika marknader som din app stöder.

Analys

Med analysrapporterna på instrumentpanelen i Windows Dev Center kan du se hur det går för annonserna i dina appar, och använda informationen till att maximera dina annonsintäkter. Vi tillhandahåller också ett REST-API som du kan använda för att nå dessa data programmatiskt.

Kom igång

Installera Microsoft Advertising SDK

Detta SDK innehåller de användargränssnittskontroller du behöver för att visa annonser i dina UWP-appar.

Välj annonstyp och lägg till en annonskontroll i din UWP-app

Lägg till någon av våra annonskontroller på den plats i din kod där du vill visa en annons. För banner-annonser, insticksannonser och plattformsspecifika annonser tilldelar du värden för testannonsgrupp och app-ID för din kontroll. Testa sedan appen för att försäkra dig om att testannonserna visas i appen.

Hämta din annonsgrupp och konfigurera annonsförmedling

För banner-annonser, insticksannonser och plattformsspecifika annonser hämtar du en annonsgrupp och app-ID från instrumentpanelen i Windows Dev Center och tilldelar dessa värden till annonskontrollen i appkoden. För att maximera annonsintäkterna kan du aktivera annonsförmedling för din annonsenhet och välja bland en rad populära annonsnätverk.

Skicka din app och granska analyser

Skicka ditt uppdaterade appaket till Store. Granska sedan annonsrapporterna på instrumentpanelen för att se hur det går för dina annonsgrupper i olika marknader och annonsnätverk.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.