Bygg Windows-appen som du redan kodat

Windows-brygga för iOS är ett Microsoft-projekt med öppen källkod som tillhandahåller en Objective-C-utvecklingsmiljö för Visual Studio och stöd för iOS-API:er.

Kom igång med bryggan snabbt med Windows 10.

1. Installera Visual Studio Om du inte redan har Visual Studio kan du ladda ned Visual Studio Community utan kostnad. Om du inte har någon dator kan du ändå prova bryggan genom att ladda ned en utvärderingsversion av en virtuell dator och en virtualiseringsmiljö.
2. Installera Windows-brygga för iOS Det är enkelt att installera bryggan. Ladda bara ned binärfilen från GitHub och extrahera winobjc.zip till en lämplig plats på datorn.
3. Bygg din app Importera ditt Xcode-projekt till Visual Studio med hjälp av vsimporter som ingår i SDK:t, eller börja skriva din nästa UWP-app (Universell Windows-plattform) i Visual Studio med Objective-C. Mer information om vsimporter finns på vår wiki-sida.

Bygg bryggan med hjälp av källkoden om du är intresserad av att vidareutveckla den eller bidra till att forma den i communityn.

1. Installera Visual Studio Om du inte redan har Visual Studio kan du ladda ned Visual Studio Community utan kostnad. Om du inte har någon dator kan du ändå prova bryggan genom att ladda ned en utvärderingsversion av en virtuell dator och en virtualiseringsmiljö.
2. Klona lagringsplatsen Klona vår GitHub-lagringsplats, skapa din egna funktionsplats och utforska. Om du hittar ett API som inte stöds kan du rapportera ett problem så tittar vi på det.
3. Skapa SDK:t Skapa bryggan med den Visual Studio-lösning som finns i /build -katalogen. Mer information hittar du på vår wiki-sida.
4. Installera Windows-brygga för iOS När du har skapat SDK:t går du till /build/SDKPackage/Release och extraherar winobjc.zip till en lämplig plats på datorn.
5. Bygg din app Importera ditt Xcode-projekt till Visual Studio med hjälp av vsimporter som ingår i SDK:t, eller börja skriva din nästa UWP-app (Universell Windows-plattform) i Visual Studio med Objective-C. Mer information om vsimporter finns på vår wiki-sida.
6. Bidra När du godkänt projektets CLA (Contributor License Agreement) kan du skicka en pull-request med dina test och SDK-kodändringar som alla kan ta del av.

Kom igång med en utvärderingsversion av virtuell dator

Testa Windows 10-utvecklingsmiljön utan att behöva lägga för mycket tid på att installera och konfigurera en enhet för utveckling eller testning. Kör den här virtuella datorn på din Mac eller PC under en utvärderingsperiod på 60 dagar och använd UWP-verktyg och -tekniker för att föra över din befintliga kod till Windows.

Vi tillhandahåller en utvecklingsmiljö för Windows 10 i flera olika typer av virtuella datorer som matchar den senaste versionen och är klara att användas.

Välj den virtuella dator du vill använda och börja utveckla med Windows 10.

VMware Hyper-V VirtualBox Parallels

Version 201710

Licensvillkoren för programvara från Microsoft för virtuella Windows 10-datorer gäller före eventuella motstridande Windows-licensvillkor som ingår i de virtuella datorerna.

Videoklipp

Kom igång med Windows-brygga för iOS

Vill du ha en snabb översikt över att köra Objective-C-kod på Windows? Se vår Channel9-video.

Bloggen Building Apps for Windows

    * Exempel på program som körs på Windows-enheter är fiktiva och endast i illustrativt syfte.
    * En del information som berör förhandsversioner av produkter kan komma att ändras innan dem släpps på marknaden. Microsoft lämnar inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende den information som finns här. Windows-brygga för iOS har inget samband med, sponsras inte av eller rekommenderas inte av Apple Inc.
    Var detta till hjälp?
    Ytterligare feedback?
    Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.