Kontroller och mönster

Ikon för UWP-kontroller och -mönster

Kontrollerna är de byggstenar som du använder för att skapa ett gränssnitt. Vi tillhandahåller över 45 kontroller som du kan använda. Det är allt från enkla knappar till kraftfulla datakontroller som rutnätsvyn.

Ett mönster är ett recept för att kombinera kontroller och skapa något nytt.

Artiklarna på den här sidan innehåller designriktlinjer och kodningsanvisningar om hur du lägger till kontroller och mönster för din UWP-app.

Introduktion

Allmänna anvisningar för att lägga till och anpassa kontroller i XAML.

Alfabetiskt index

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.