Stil

Sätt din egna prägel på din UWP-app med hjälp av färg, typografi och rörelse.

Färg

Färg kan ge ett intuitivt sätt att hitta i din apps olika nivåer av information och tjänster och är ett viktigt verktyg för att förstärka interaktionsmodellen.

Ikoner

Bra ikoner harmoniserar med typografin och resten av designspråket. De blandar inte metaforer och de förmedlar endast det som behövs, så snabbt och enkelt som möjligt.

Rörelse

Målinriktade, väldesignade animeringar gjuter liv i en app och får den att kännas snitsig och genomarbetad. Hjälp användarna förstå kontextändringar och sy ihop olika upplevelser med visuella övergångar.

Ljud

Ljudet är en del av appens helhetsupplevelse och ger användarna en enhetlig ljudupplevelse oavsett plattform.

Typografi

Som en visuell representation av språket är typografins viktigaste uppgift att vara tydlig. Och dess stil bör aldrig stå i vägen för det målet. Men typografin har även en viktig roll som layoutkomponent med en klar påverkan på designen och användarnas upplevelse av den designen.

Anpassa kontrollers utseende

Du kan anpassa utseendet på dina appar på flera olika sätt med hjälp av XAML-ramverket. Med formatmallar kan du ange egenskaper för kontroller och återanvända de egenskaperna för att få ett enhetligt utseende på kontroller.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.