Utveckla skrivbordsprogram

Skapa Windows-skrivbordsprogram som dina kunder kan använda både i jobbet och på fritiden.

Skapa skrivbordsprogram med API:erna för Win32 och COM så att funktionerna i operativsystemet utnyttjas: skapa ett användargränssnitt, integrera med gränssnitts- och filsystemet och aktivera nätverkskommunikation och säkerhet.

Skapa serverbaserade program och tjänster med API:er för Win32 och COM för att få funktioner från operativsystemet: hantera systemadministration och -installation och utnyttja serverteknik som redundansklustring och fil- och lagringshantering.

Skapa spel och avancerade multimedieprogram och utveckla snygga, spännande animeringar i användargränssnittet.

Lär dig mer om de API-arbetsytor som kan användas till skrivbords- och serverprogram för Windows, till exempel Win32 och COM, API-uppsättningar, Windows Runtime-API:er och .NET Framework-API:er.

Nya möjligheter för appar och spel med Brygga för skrivbordsversion

Paketera dina appar och spel för att förenkla installationer och uppdateringar för användarna. Du kan distribuera appen i Microsoft Store eller använda dina befintliga distributionskanaler.

Självstudier och API-referens

Visa alla

Utveckla ett användargränssnitt, integrera gränssnittsfunktioner och sammanlänka händelser (t.ex. användarinmatning) för att få en så bra användarupplevelse som möjligt.

Lär dig hur du ger stöd åt och hanterar nätverksanvändning och Internetåtkomst i dina skrivbordsprogram.

Utveckla ljud- och bildprogram och skapa appar och webbplatser som är kompatibla med Windows Media.

Titta igenom referensen för de system-API:er och -tjänster som erbjuds av Windows för skrivbordsprogram.

Använd Windows API:er för säkerhet för att utveckla skrivbordsprogram som klarar av säkerhetskrävande scenarier som datahantering, webberbjudanden och företagsåtgärder.

Lär dig mer om Windows-API:er och -tjänster som stöder olika diagnostikåtgärder, från grundläggande felhantering till prestandaprofilering och nätverksövervakning.

Läs mer

I den här översikten får du en kort introduktion om olika DirectX-funktioner och Windows-programscenarier där de påverkar mest.

Du ska inte behöva ägna dyrbar tid åt att utföra vanliga systemåtgärder. Schemaläggaren övervakar ett system och avgör om åtgärder ska initieras baserat på villkor du anger.

En Windows-certifiering gör att kunderna kan lita på att produkten de överväger att skaffa har testats för att ge en bra upplevelse på Windows-plattformen.

Dags att börja testa? Lär dig mer om Windows-API:er och Microsoft-verktyg som har stöd för testning och felsökning av skrivbordsprogram.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.