Testa och distribuera

Satsa på kvalitet med hjälp av testverktyg och -processer. Sedan kan du distribuera och underhålla ditt skrivbordsprogram i större omfattning.

Lägg till instrumentering för att diagnostisera fel och skriva spårningsinformation, eller om du vill övervaka eller mäta prestandanivån för programmet, nätverket eller maskinvaran.

Skaffa de verktyg du behöver för att testa program, drivrutiner, mellanprogram och systemprogramvara automatiskt eller manuellt. Många av de här verktygen ingår i Windows SDK och Windows-drivrutinspaketet.

Testa och felsök med hjälp av felsökare i Visual Studio eller Windows. Kontrollera dina programs körbeteende, spåra och logga händelser och hitta logiska fel.

Installera, konfigurera och underhåll dina program på ett effektivt sätt så undviks versionskonflikter och kunderna får en lägre total ägandekostnad.

Behöver du hjälp?

Du behöver inte lösa alla utvecklingsproblem själv. Microsoft erbjuder support från experter och i MSDN-communityns forum kan du också få hjälp att hitta olika lösningar.

Rekommenderade verktyg

Installera dina program på ett effektivt sätt och sänk kundernas totala ägandekostnad.

Windows Assessment and Deployment Kit (Windows ADK) är en samling verktyg som du kan använda för att anpassa, utvärdera och distribuera Windows-operativsystem på nya datorer.

Med Microsoft Platform Ready Test Tool för Windows Server 2012 R2 kan du testa dina program och se om de är kompatibla med de senaste plattformarna från Microsoft.

Läs mer

Ange vilka händelser som du vill publicera i en kanal eller till en händelsespårning för Windows-session så att du kan spåra eller logga händelser för felsökning.

Använd felhantering för att bemöta viktiga scenarier där dina skrivbordsprogram kan behöva användaråtgärder eller då de inte kan återställas utan åtgärd.

Via Microsoft UI Automation får du programmeringsåtkomst till de flesta gränssnittselement. Använd det för att skapa lösningar som tekniska hjälpmedel och automatiserade testskript som aktiveras för gränssnittet.

Konfigurera nya klienter med en nätverksbaserad Windows-installation utan att installera från skiva.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.