Verktyg

Felsök dina Win32-appar och Windows-drivrutiner med WinDbg.

Kontrollera din apps körbeteende och hitta logiska fel med Visual Studio-felsökaren.

Allmänna riktlinjer för felsökning

Skapa en grundläggande, händelsestyrd felsökning som väntar på felsökningshändelser, lägger till brytpunkter för undantag och överför körningskontrollen till felsökningsprogrammet.

Lägg till felhanteringskod i din app så att du får en smidig återställning vid oväntade fel.

Använd ett XML-manifest för att definiera de händelser som du vill publicera i en kanal eller ETW-session för att spåra eller logga händelser för felsökning.

Få kontroll över hanteringen av programvaru- och maskinvaruundantag och tillhandahåll stöd för felsökningsprogram för alla programmeringsspråk och datorer.

Diagnostisera varför appen hänger sig eller låser sig genom att hämta en väntekedja för en eller flera trådar och synkroniseringsobjekt.

Kom åt och manipulera tökad funktionsinformation och tillstånd för processor, inklusive Intel AVX. Den här funktionen är avsedd för appar med omfattande användning av flyttalsberäkningar.

Felsökning i Visual Studio

Använd vanliga felsökningsmetoder för appar som är avsedda för CLR (Common Language Runtime).

Använd vanliga felsökningsmetoder för interna och Win32-appar som är skrivna i C++.

Med Graphics Diagnostics-verktygen kan du felsöka grafikfel i dina spel eller appar som använder DirectX.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.