Diagnostik och instrumentering

Felsökning

Automatisera administrativa uppgifter på fjärrdatorer och förse andra delar av operativsystemet och produkterna med data, till exempel System Center Operations Manager eller Windows Remote Management (WinRM).

Använd ett XML-manifest för att definiera de händelser som du vill publicera i en kanal eller ETW-session för att spåra eller logga händelser för felsökning.

Ta med felhanteringskod i din app för en smidig återställning vid oväntade fel.

Förstå systemets tillstånd och åtgärda problem med prestanda, tillförlitlighet eller funktionalitet.

Ta ögonblicksbilder av processtatus (helt eller delvis), inklusive innehållet för virtuell adress i en process som använder Windows interna klonfunktion för POSIX-förgrening.

Utvärdera prestanda

Skapa aviseringsmeddelanden baserat på tröskelvärden för prestandaräknare för att ställa frågor på prestandadata, skapa händelsespårningssessioner, avbilda en dators konfiguration och spåra API-anrop i vissa system-DLL:er i Win32.

Få insikter om appens prestanda, identifiera flaskhalsar i systemet och finjustera systemets och appens prestanda.

Ge användarna enkel nätverksfelsökning genom att integrera ett utökningsbart felsökningsverktyg i appen.

Visa och analysera nätverkstrafik. Analysera insamlade data i användardefinierade metoder och extrahera data från definierade protokolltolkar.

Förbättra användarupplevelsen

Få felrapportinformation om kunderna från Microsoft och använd informationen till att hjälpa kunderna att åtgärda problem och se till att de inte förlorar data när en app kraschar.

Automatisera processen med att åtgärda vanliga identifierbara problem som kan uppstå när kunden använder din app.

Spara data och tillståndsinformation när din app måste avslutas på grund av ett ohanterat undantag, eller när appen slutar svara. Starta sedan om appen vid begäran.

Anpassning för specialiserade appar

För ActiveX-kontroller. Visa prestandaräknarinformation i realtid och tidigare loggad information, t.ex. information om minne, disk och processor.

För mobilappar. Bestäm bandbredd för anslutningen och fördröjningsinformation i själva appen för att optimera appens prestanda.

För verktygsutvecklare. Få information om appar som körs för tillfället och förenkla skapandet av verktyg som felsökningsprogram.

Samla in trådprofileringsdata, till exempel cykeltid och orsaker för kontextbyten samt räknardata för prestandaräknare för maskinvara.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.