Certifieringspaket för Windows-program

Använd certifieringspaketet för Windows-program till att testa din app och kontrollera att den uppfyller alla krav innan du skickar in den för certifiering och publicering i Windows Store.

Skaffa paketet

Certifieringspaket för Windows-program i Windows SDK

Certifieringspaketet för Windows-program ingår i Windows SDK. Du kan använda det för att testa din app för Windows Store (för Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8) och för Windows Certification Program för skrivbordsprogram för Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7. Windows SDK innehåller ingen kompilator eller byggmiljö.

Nyheter

18 november 2015: Den här versionen av certifieringspaketet för Windows-program har uppdaterats för att återspegla följande ändringar:

 • Appförstartstestet är nu aktiverat. Det här testet startar appar i förväg och kör dem i bakgrunden. Testet kontrollerar om appen hanterar förstartsscenariot på korrekt sätt.
 • Appresurstestet körs nu korrekt mot universella Window-appar. Nu hittas fel som inte identifierades i tidigare versioner av certifieringspaketet, till exempel fel bildstorlekar. Windows Store kommer att börja tillämpa bildstorlekskrav via det här testet från och med januari 2016.
 • Testet av API:er som stöds misslyckas inte längre för en app om appen anropar godkända API:er efter ordningstal.

Kända problem

Här följer en lista över kända problem med certifieringspaketet för Windows-program:

 • Resurstestet för appmanifest i certifieringspaketet för Windows-program körs inte korrekt för universella Windows-appar. Testet visar inte fel för ogiltiga program.

  Lösning: Certifieringspaketet för Windows-program har uppdaterats som en del i SDK för Windows 10 version 1511 och innehåller en korrigering som gör att testet kan köras korrekt för universella Windows-appar. Nu hittas fel som inte identifierades i tidigare versioner av certifieringspaketet, till exempel fel bildstorlekar. Windows Store kommer att börja tillämpa bildstorlekskrav via det här testet från och med januari 2016.
 • Om det finns aktiva processer eller fönster som körs när ett installationsprogram avslutas under ett test, kan certifieringspaketet upptäcka att installationsprogrammet fortfarande har arbete kvar att utföra. I det här fallet verkar paketet fastna i aktiviteten "Process Install Trace Files" och det går inte att gå vidare med användargränssnittet.

  Lösning: När installationsprogrammet har körts klart stänger du (manuellt) alla aktiva processer eller fönster som skapats av installationsprogrammet.
 • För ARM UWA och andra universella Windows-appar som inte är avsedda för skrivbordsenhetsfamiljen eller OneCore, kan ett meddelande visas i den slutgiltiga rapporten om att alla tester inte har körts under verifieringen och att det kan påverka publiceringen i Store. Det här meddelandet gäller endast om användaren har valt bort tester manuellt.

  Lösning: Saknas
Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.