Microsoft-tjänster

Microsoft erbjuder en omfattande uppsättning webbtjänster som byggstenar för dina appar. Microsoft Azure-tjänster låter dig till exempel skala upp din meddelande- och datakapacitet. Du kan använda Bing-tjänster för att till fullo utnyttja Bings avancerade sökfunktioner. Och med Xbox Live-tjänster kan du ansluta ditt spel till en global community med spelanvändare. De här erbjudandena sparar tid och kostnad när du skapra grundläggande webbtjänster på egen hand, så att du kan fokusera på att lägga till unika funktioner och värde som gör att appen lyckas på marknaden.

Använda tjänsterna

REST är den mest använda tekniken för att anropa tjänster. En översikt över REST finns i En introduktion till RESTful-tjänster och Mer på REST men helt kort så hittar du REST-tjänster via deras unika URI:er och använder HTTP-standardkommandon som GET, POST, PUT och DELETE för att interagera med tjänsten. Eftersom de baseras på HTTP kan REST-tjänster nås från ett stort antal plattformar. I vissa fall språkspecifika bibliotek abstrahera ut vissa detaljer och förenkla anropet av REST-tjänster. Specifika Azure SDK:er och verktyg för önska plattform hittar du på nedladdningssidan för Microsoft Azure.

Azure-tjänster

Överst på sidan

Microsoft Azure är Microsofts molnplattform. Den ger en fullständig uppsättning integrerade tjänster med den infrastruktur och plattform som du behöver för att bygga, distribuera och hantera dina appar

Beräkningstjänster

Tjänst Beskrivning

Virtuella datorer

Starta Windows Server eller Linux virtuella datorer.

Molntjänster

Distribuera oändligt skalbara program och API:er med hög tillgänglighet.

Webbtjänster och mobila tjänster

Tjänst Beskrivning

Mobila tjänster

Skapa och hosta backend för mobila appar.

App-tjänst (förhandsversion)

Skapa webbprogram och mobilappar för alla plattformar och enheter.

Webbappar

Skapa och distribuera webbappar för ditt företag.

Mobilappar

Nästa version av mobiltjänster gör att du kan skapa och hosta backend för mobila appar.

Logikappar

Automatisera åtkomst och användning av data över moln.

API-appar

Bygg och utnyttja enkelt moln-API:er.

API-hantering

Publicera API:er för utvecklare, partner och anställda.

Notification Hubs

Skalbar push-meddelandeinfrastruktur för alla plattformar.

Mobile Engagement

Datadriven plattform för användarengagemang för att maximera prestanda.

Data och lagring

Tjänst Beskrivning

SQL Database

Hanterad SQL-relationsdatabas som en tjänst.

DocumentDB

Hanterad NoSQL-dokumentdatabas som en tjänst.

Redis-cache

Dataåtkomst med hög genomströmning och låg latens för att bygga snabba och skalbara program.

Storage

Hållbar, skalbar molnlagring med hög tillgänglighet.

StorSimple

Hybridmolnlagring för företag.

Azure Search

Helt hanterad sökning som en tjänst.

HDInsight HBase

En NoSQL-databas som bygger på Hadoop.

Analys

Tjänst Beskrivning

HDInsight

Hanterade Hadoop-kluster.

Storm on HDInsight

Gör att du kan skapa distribuerade databearbetningslösningar i realtid i Azure-miljön.

Stream Analytics

Dataströmsbearbetning i realtid.

Hadoop on HDInsight

Ger ett ramverk för program som utformats för att hantera, analysera och rapportera big data.

Sakernas Internet

Tjänst Beskrivning

Händelsehubbar

Ta emot telemetri från miljoner enheter.

Stream Analytics

Bearbetning av dataströmmar i realtid.

Nätverk

Tjänst Beskrivning

Virtuellt nätverk

Push-meddelandemotor för att skicka meddelanden.

ExpressRoute

Dedikerad privata nätverksfiberanslutningar till Azure.

Traffic Manager

Belastningsutjämning av inkommande trafik för prestanda och tillgänglighet.

Media och CDN

Tjänst Beskrivning

Groove

Anslut din app eller webbplats till Microsofts musiktjänst.

Media Services

Koda, lagra och strömma video och ljud.

CDN

Leverera innehåll till slutanvändare via ett nätverk av datacenter.

Hybridintegration

Tjänst Beskrivning

BizTalk Services

Integrera företaget och molnet.

Service Bus

Anslut via privata och offentliga molnmiljöer.

Identitets- och åtkomsthantering

Tjänst Beskrivning

Azure Active Directory

Synkronisera lokala kataloger och aktivera enkel inloggning.

Flerfaktorautentisering

Skydda åtkomst till data och appar med en extra autentiseringsnivå.

Utvecklartjänster

Tjänst Beskrivning

Visual Studio Online

Planera, skapa och leverera programvara, allt från en och samma plats.

Application Insights

Identifiera och lös problem för att förbättra webbplatser.

Marketplace

Onlinebutik med certifierade program med öppen källkod och community-program, tillägg och data, alla förkonfigurerade att fungera med Azure.

Hantering

Tjänst Beskrivning

Scheduler

Kör jobb enligt enkla eller komplexa återkommande scheman.

Automation

Förenkla hanteringen av molnet med processautomatisering.

Operational Insights

Samla in, sök och visualisera datorinformation lokalt och från molnet.

Nyckelvalv

Skydda och behåll kontrollen över nycklar och andra hemligheter.

Bing-tjänster

Överst på sidan

Bing ger en fullständig uppsättning kartrelaterade tjänster för sökning, tal, kartor och annonser som gör att din app kan utnyttja den omfattande information som Bing har hämtat från Internet.

Tjänst Beskrivning

Kartor

Använd kartor, bilder och platstjänster i din app.

Tal

Integrera tal i dina appar.

Translator

Översätt text från ett språk till ett annat.

Sök

Infoga sökresultat i din app.

Synonymer

Hitta alternativa ord som hänvisar till verkliga personer och platser.

Annonser

Tjäna pengar på dina appar med annonser.

Xbox Live-tjänster

Överst på sidan

Xbox Live-tjänster ger ditt spel åtkomst till:

  • Spelarstatistik
  • Spel med flera deltagare
  • Achievements
  • Ledartavlor
  • Utmaningar
  • Sociala nätverk
  • SmartGlass

Registrera dig för att kunna använda de här tjänsterna som oberoende utvecklare för Xbox One

Office-tjänster

Överst på sidan

Microsoft Office innehåller tjänster för att autentisera och integrera appen med Office och OneDrive.

Office 365-tjänster

Tjänst Beskrivning

REST-API:er

Skapa lösningar som kan komma åt och interagera med dina kunders Office 365-data.

Tjänstkommunikations-API

Gör att administratörer kan hämta hälsoinformation för tjänsten i realtid samt meddelandecenterkommunikation för de domäner de äger eller hanterar åt sina kunder.

Andra Office-tjänster

Tjänst Beskrivning

Windows Live-tjänster

Hjälper dig att integrera dina appar med tjänster som Microsoft-konto, OneDrive och Outlook.com.

OneDrive

Låter dig komma åt, hantera och dela filer.

OneNote

OneNote-API:et körs i Microsofts globalt tillgängliga moln och skickar data från din app till användarens OneDrive. När API:et lagrar data i OneNote-anteckningsboken gör det även sådant som att köra OCR på bilder, rendera webbsidor som ögonblicksbilder och liknande.

Yammer

Ta med Yammers sociala tjänster i ditt program.

Skype

Integrera med snabbmeddelande- och närvarofunktionerna i Skype och Skype för företag

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.