Certifieringspaket för Windows-program

Med certifieringspaketet för Windows-program kan du testa din app innan du skickar den till Microsoft Store eller kontrollera befintliga skrivbordsprogram.

Skaffa paketet

Certifieringspaket för Windows-program i Windows SDK

Certifieringspaketet för Windows-program ingår i Windows SDK. Du kan använda det för att testa din app för Microsoft Store (för Windows 10, Windows 8.1 och Windows 8) och för Windows Certification Program för skrivbordsprogram för Windows 10, Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7. Windows SDK innehåller ingen kompilator eller byggmiljö.

Nyheter

29 mars 2017

Den senaste versionen av Certifieringspaket för Windows-program är tillgänglig så att du kan testa appar för Windows 10, 1703 och tidigare versioner. Några nya funktioner för Windows Creators Update är bland annat:

 • Test för konvertering av Windows-skrivbordsappar med Brygga för skrivbordsversion stöds nu i certifieringspaketet. Dessa tester kan vara till stor hjälp när du ska publicera en app på Microsoft Store eller få den certifierad.
 • Paketet kan nu integreras i automatiserad testning utan interaktiva användarsessioner.
 • Testet App Prelaunch Validation (Verifiering av appförstart) stöds inte längre i certifieringspaketet.

Kända problem

Här följer en lista över kända problem med Certifieringspaket för Windows-program:

 • Om det finns aktiva processer eller fönster som körs när ett installationsprogram avslutas under ett test, kan certifieringspaketet upptäcka att installationsprogrammet fortfarande har arbete kvar att utföra. I det här fallet verkar paketet fastna i aktiviteten ”Process Install Trace Files” och det går inte att gå vidare med användargränssnittet.

  Lösning: När installationsprogrammet har körts klart stänger du (manuellt) alla aktiva processer eller fönster som skapats av installationsprogrammet.

 • För ARM UWA och andra universella Windows-appar som inte är avsedda för skrivbordsenhetsfamiljen eller OneCore, kan ett meddelande visas i den slutliga rapporten om att alla tester inte har körts under verifieringen och att det kan påverka din Store-insändning. Det här meddelandet gäller endast om användaren har valt bort tester manuellt.

  Lösning: Saknas

 • För appar som använder Brygga för skrivbordsversion med Windows SDK version 10.0.15063 kan du ignorera eventuella fel i Application Manifest Resources-testet som indikerar att din bild inte följer de förväntade måtten om det endast skiljer en pixel. Testet ska ha en feltolerans på +/-1 pixel. Exempel: En liten panel på 125 % och 88,75×88,75 px och som avrundas uppåt till 89×89 px rapporteras som ett fel om storleksgränsen är 88×88 px.

  Lösning: Saknas

Ytterligare resurser