Nedladdning av virtuella datorer för Windows 10

Kom igång snabbt med att utveckla med den universella Windows-plattformen med hjälp av en virtuell dator för utvärdering.

Arbeta med utvecklingsmiljön för Windows 10 utan att lägga tid på att skapa och konfigurera en enhet för utveckling eller testning. Kör den här virtuella datorn på din egen Mac eller PC fram till 31/10 2016 och utvärdera verktyg och tekniker för Universell Windows-plattform så att du snabbare kan portera din befintliga kod till Windows.

Vi tillhandahåller en utvecklingsmiljö för Windows 10 i flera olika typer av virtuella datorer som matchar den senaste versionen och är klara att användas.

Ladda ned en virtuell dator (version 201608)

Välj den virtuella dator du vill använda och börja utveckla med Windows 10.

Nedladdningsstorleken är ungefär 20 GB. Licensvillkoren för programvara från Microsoft för virtuella Windows 10-datorer gäller före eventuella motstridande Windows-licensvillkor som ingår i de virtuella datorerna.
Dessa installationer innehåller:

Nästa steg

Är du redo att skapa din första Windows-app? Med hjälp av våra självstudier kan du skapa för alla Windows-enheter utifrån ett enda projekt, på det språk du föredrar.

Grunderna om gränssnitt, designprinciper, layoutriktlinjer, mallar med mera.

Du får vägledning, referenser, självstudier och kodfragment som kan hjälpa dig skapa din app, oavsett om du skapar en helt ny app eller porterar den från en annan plattform.

Lär dig hur du publicerar din app i Store och bekanta dig med den nya Windows Dev Center-instrumentpanelen.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.