Skaffa en utvecklingsmiljö för Windows 10

Börja skapa Windows-program snabbt med hjälp av en virtuell dator med de senaste versionerna av Windows, utvecklarverktyg, SDK:er samt färdiga exempel som hjälper dig komma igång

Ladda ned en virtuell dator

Vi paketerar för närvarande våra virtuella datorer för fyra olika typer av virtualiseringsprogramvara: VMWare, Hyper-V, VirtualBox och Parallels.

Windows 10 Enterprise – 20 GB nedladdning

Denna virtuella dator upphör 2020-07-12.

Den här utvärderingsversionen av virtuell dator inkluderar:

 • Windows 10, version 1909 (10.0.18363.418)

 • Windows 10 SDK, version 1903 (10.0.18362.1)

 • Visual Studio 2019 (senast 2020-04-15) med arbetsflöden för UWP, .NET-skrivbord och Azure aktiverade och tillägget Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (senast 2020-04-15)

 • Windows Subsystem för Linux med Ubuntu installerat

 • Utvecklarläge aktiverat

  Filhash-värden

  Namn Längd Filhash
  WinDev2003Eval.HyperVGen1.zip 17209452895 9B091497304769F810BC32480798A415EE6EB3D39A9FCB31E9F6C771FC90C399
  WinDev2003Eval.Parallels.zip 17776501049 86CDAD525A6D4978854CB255F95AA1E0B84621C9277288F3F60DC3DE5A82E5FA
  WinDev2003Eval.VirtualBox.zip 17547421442 B3223734467E2C78DBB00F87FFE310F28D7FF2FA5CC88835B92FB8448A9D8A2C
  WinDev2003Eval.VMware.zip 18804607675 5E6F232EB3B5CDDE5F2FF75F080AF1C93393E31A035AC6B235C2F37019EF5A5E

Licensvillkoren för programvara från Microsoft för virtuella Windows 10-datorer gäller före eventuella motstridande Windows-licensvillkor som ingår i de virtuella datorerna.