Skaffa en utvecklingsmiljö för Windows 10

Börja skapa Windows-program snabbt med hjälp av en virtuell dator med de senaste versionerna av Windows, utvecklarverktyg, SDK:er samt färdiga exempel som hjälper dig komma igång

Ladda ned en virtuell dator

Vi paketerar för närvarande våra virtuella datorer för fyra olika typer av virtualiseringsprogramvara: VMWare, Hyper-V, VirtualBox och Parallels.

Windows 10 Enterprise – 20 GB nedladdning

Den här virtuella datorn upphör att gälla 2021-03-14.

Den här utvärderingsversionen av virtuell dator inkluderar:

 • Windows 10, version 2004 (10.0.19041.0)

 • Windows 10 SDK, version 2004 (10.0.19041.0)

 • Visual Studio 2019 (den senaste versionen från 2020-12-15) med arbetsflöden för UWP, .NET-skrivbord och Azure aktiverade samt tillägget Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (den senaste versionen från 2020-12-15)

 • Windows Subsystem för Linux med Ubuntu installerat

 • Utvecklarläge aktiverat

  Filhash-värden

  Namn Längd Filhash
  WinDev2012Eval.HyperVGen1.zip 20681678391 AA35887FE2D2D7C732649264478BC5952985F926D4478C6DFF883529FF4E3DC5
  WinDev2012Eval.Parallels.zip 21436498407 443211BE754DE2A82580669035F177BBAE49FF9EDD57D8E5139AF3C1A8F8CB92
  WinDev2012Eval.VirtualBox.zip 21185533467 C8F6B0FDDD7D821E12AB9F5EDC2951CA714A33142990CEA3211D7925130E41F0
  WinDev2012Eval.VMware.zip 22466260144 6425A890CF66F9180F75AAF1DCF411AB84ACA2C6CE3F6F18224E523042342879

Licensvillkoren för programvara från Microsoft för virtuella Windows 10-datorer gäller före eventuella motstridande Windows-licensvillkor som ingår i de virtuella datorerna.