Skaffa en utvecklingsmiljö för Windows 10

Börja skapa Windows-program snabbt med hjälp av en virtuell dator med de senaste versionerna av Windows, utvecklarverktyg, SDK:er samt färdiga exempel som hjälper dig komma igång

Ladda ned en virtuell dator

Vi paketerar för närvarande våra virtuella datorer för fyra olika typer av virtualiseringsprogramvara: VMWare, Hyper-V, VirtualBox och Parallels.

Windows 10 Enterprise – 20 GB nedladdning

Denna virtuella dator upphör 2020-04-13.

Den här utvärderingsversionen av virtuell dator inkluderar:

 • Windows 10, version 1909 (10.0.18363.418)

 • Windows 10 SDK, version 1903 (10.0.18362.1)

 • Visual Studio 2019 (senast 2020-01-15) med arbetsflöden för UWP, .NET-skrivbord och Azure aktiverade och tillägget Windows Template Studio

 • Visual Studio Code (senast 2020-01-15)

 • Windows Subsystem för Linux med Ubuntu installerat

 • Utvecklarläge aktiverat

  Filhash-värden

  Namn Längd Filhash
  WinDev2001Eval.HyperVGen1.zip 17188189901 8CB14CCEA2E169F1CF03C0B8914F5B7EB35207E238341261427F8EBEC4E0499F
  WinDev2001Eval.Parallels.zip 17498418252 6D8F6D7FDCB7719EAFDFDC31009FF8929C29DF4471EDBFCEBE1152975B09B742
  WinDev2001Eval.VirtualBox.zip 17619549379 2F6AA774D10E02CC5D275CAC4318582079F5C39852326674B1F34A69D7AC35CB
  WinDev2001Eval.VMware.zip 18758255670 4C4B2032037E6C7DECADE76DF9360E264DB9120BE0E6125128D268444A0DA4FD

Licensvillkoren för programvara från Microsoft för virtuella Windows 10-datorer gäller före eventuella motstridande Windows-licensvillkor som ingår i de virtuella datorerna.