Windows 10 SDK

Windows 10 SDK (10.0.19041.0) för Windows 10 version 2004 har de senaste sidhuvudena, biblioteken, metadata och verktygen för att bygga Windows 10-appar.

Använd detta SDK för att skapa UWP-appar (universell Windows-plattform) och Win32-program för Windows 10 version 2004 och tidigare Windows-versioner.

Komma igång

Du kan skaffa Windows 10 SDK på två sätt: installera det från den här sidan genom att välja nedladdningslänken eller genom att välja ”Windows 10 SDK (10.0.19041.0)” i de valfria komponenterna i installationsprogrammet för Visual Studio 2019.

Innan du installerar detta SDK:

 1. Läs igenom alla systemkrav nedan.
 2. Avsluta Visual Studio 2019 innan du startar installationen.
 3. Läs igenom informationen om kända problem nedan.

Systemkrav

Windows SDK har följande minimisystemkrav:

Operativsystem som stöds

 • Utveckling av UWP-appar (Universell Windows-plattform)
  • Windows 10 version 1507 eller senare: Home, Professional, Education och Enterprise (LTSB och S stöds inte)
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 och Windows Server 2012 R2 (endast kommandoraden)
 • Win32-apputveckling
  • Windows 10 version 1507 eller senare
  • Windows Server 2019, Windows Server 2016 och Windows Server 2012 R2 (endast kommandoraden)
  • Windows 8.1
  • Windows 7 SP1

(Alla verktyg stöds inte i tidigare operativsystem)

Maskinvarukrav

 • 1,6 GHz eller snabbare processor
 • 1 GB RAM-minne
 • 4 GB tillgängligt hårddiskutrymme

Ytterligare SDK-krav

För installation på Windows 8.1 och tidigare operativsystem krävs KB2999226. Om du vill installera via Windows Update ser du till att installera de senaste rekommenderade uppdateringarna och korrigeringarna från Microsoft Update innan du installerar Windows SDK.

Nyheter

Windows 10 SDK för Windows 10 version 2004 har flera nya, spännande API:er och uppdaterade verktyg för att utveckla Windows-program. Läs mer om de nya funktionerna i Windows 10 version 2004.

API:er

Information om de nya API:erna som introducerats i Windows 10, version 2004, finns i: Nyheter i Windows 10 för utvecklare, version 19041.

Borttagning av api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib

I den här versionen har api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib tagits bort från Windows SDK. Appar som länkade mot api-ms-win-net-isolation-l1-1-0.lib kan byta till OneCoreUAP.lib i stället.

Borttagning av irprops.lib

I den här versionen har irprops.lib tagits bort från Windows SDK. Appar som länkade mot irprops.lib kan byta till bthprops.lib i stället.

Borttagning av wuapicommon.h och wuapicommon.idl

I den här versionen har vi flyttat ENUM tagServerSelection från wuapicommon.h till wupai.h och tagit bort sidhuvudet. Om du vill använda ENUM tagServerSelection måste du ta med wuapi.h eller wuapi.idl.

Windows 10 WinRT API Pack

Windows 10 WinRT API-komponentgruppen gör att du kan lägga till stöd för de senaste Windows Runtime API:erna till dina .NET Framework 4.5+ och .NET Core 3.0+ bibliotek och appar. Om du vill ha tillgång till Windows 10 WinRT API-komponentgruppen, se Microsoft.Windows.SDK.Contracts nuget-komponentgruppen.

Universal C-runtime (UCRT)

Serien med printf-funktioner överensstämmer nu med IEEE 754-reglerna för avrundning vid utskrift som exakt representerar flyttal och uppfyller det avrundningsläge som begärs via anrop till fesetround. Äldre beteende är tillgängligt vid länkning med legacy_stdio_float_rounding.obj.

Verktyg

Certifieringspaket för Windows-program

I den här versionen av Windows SDK har flera nya API:er lagts till i listan över API:er som stöds i certifieringspaketet för Windows-program och Windows Store. Om det finns API:er i listan med API:er som stöds som är nedtonade eller inaktiverade i Visual Studio kan du göra en liten ändring i källfilen för att komma åt dem. Mer information finns i avsnittet med kända problem.

Förutom tillägget av API:er har följande ändringar gjorts i testerna:

Uppdaterade tester:

 • ValidateContentUriRules är begränsat till informationsändamål. Testfel visas som varningar.

Borttagna tester

 • WebView WinRT-åtkomsttest för webbappar
 • PackageSizeCheck-test för UWP-appar
 • SupportedApi-test för Brygga för skrivbordsversion-appar
 • AppContainerCheck-test från BinScope för UWP-appar
 • ServiceWorker-kontroll för alla apptyper

Nya tester

 • Test för hög DPI. Ett nytt test för Brygga för skrivbordsversion-appar kontrollerar om appen använder den DPI-medvetna funktionen och varnar om den inte angetts. Det här testet uppmuntrar dig att göra din app DPI-medveten för varje skärm. Mer information om DPI finns i avsnittet om utveckling av skrivbordsprogram med hög DPI i Windows.

Message Compiler (mc.exe)

Uppdateringarna omfattar:

 • Nu identifieras Unicode-BOM (Byte Order Mark) i MC-filer. Om MC-filen börjar med en UTF-8-BOM kommer den att läsas som en UTF-8-fil. Annars, om den börjar med en UTF-16LE-BOM, kommer den att läsas som en UTF-16LE-fil. Om parametern -u angavs kommer den att läsas som en UTF-16LE-fil. Annars kommer den att läsas med den aktuella teckentabellen (CP_ACP).
 • Nu förhindras ODR-problem (One-Definition-Rule) i MC-genererade C/C++-baserade ETW-hjälpkomponenter orsakade av konflikter mellan konfigurationsmakron. Om exempelvis två CPP-filer med inkompatibla definitioner av MCGEN_EVENTWRITETRANSFER länkas i samma binärfil, kommer de MC-genererade ETW-hjälpkomponenterna nu att respektera definitionen av MCGEN_EVENTWRITETRANSFER i varje CPP-fil i stället för att slumpmässigt välja den ena eller den andra.

Windows Trace Preprocessor (tracewpp.exe)

Uppdateringarna omfattar:

 • Nu stöds Unicode-indatafiler (.ini, .tpl och källkod). Indatafiler som börjar med en UTF-8- eller UTF-16-BOM (Byte Order Mark) kommer att läsas som Unicode. Indatafiler som inte börjar med en BOM kommer att läsas med den aktuella teckentabellen (CP_ACP). För att ge stöd för bakåtkompatibilitet kommer filer som börjar med en UTF-16-BOM att behandlas som tomma om kommandoradsparametern -UnicodeIgnore har angetts.
 • Nu stöds Unicode-utdatafiler (.tmh). Som standard kommer utdatafiler att kodas med den aktuella teckentabellen (CP_ACP). Använd kommandoradsparametern -cp:UTF-8 eller -cp:UTF-16 för att generera Unicode-utdatafiler.
 • Funktionsändring: nu konverterar tracewpp all indatatext till Unicode, utför bearbetning i Unicode och konverterar utdatatext till angiven utdatakodning. Tidigare versioner av tracewpp undvek Unicode-konverteringar och utförde textbearbetning baserat på en teckenuppsättning med enkla byte (single-byte character set). Detta kan leda till funktionsändringar om indatafilerna inte överensstämmer med den aktuella teckentabellen. Om detta är ett problem bör du överväga att konvertera indatafilerna till UTF-8 (med BOM) och/eller använda kommandoradsparametern -cp:UTF-8 för att förhindra tvetydigheter angående kodningen.

TraceLoggingProvider.h

Uppdateringarna omfattar:

 • Nu förhindras ODR-problem (One-Definition-Rule) orsakade av konflikter mellan konfigurationsmakron. Om exempelvis två CPP-filer med inkompatibla definitioner av TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER länkas i samma binärfil kommer TraceLoggingProvider.h-hjälpkomponenterna nu att respektera definitionen av TLG_EVENT_WRITE_TRANSFER i varje fil i stället för att slumpmässigt välja den ena eller den andra.
 • I C++-kod har TraceLoggingWrite-makron uppdaterats för bättre koddelning mellan liknande händelser med hjälp av variadic-mallar.

Signera dina appar med Device Guard-signering

Vi gör det enklare för dig att signera din app. Device Guard-signering är en funktion i Device Guard som är tillgänglig i Microsoft Store för företag och utbildning. Med signering kan företag garantera att alla appar kommer från en betrodd källa. Vårt mål är att göra det enklare att signera ditt MSIX-paket. Läs dokumentationen om Device Guard-signering.

Exempel

Exempel på Windows 10-appar är nu tillgängliga via GitHub. Du kan bläddra i koden på GitHub, klona en personlig kopia av lagringsplatsen från Git eller ladda ned ett zippat arkiv med alla exempel. Vi välkomnar feedback, så skicka gärna in feedback om lagringsplatsen om du har ett problem eller en fråga. Dessa exempel är avsedda att köras på skrivbordsenheter och på mobila och framtida enheter som stöder Universell Windows-plattform (UWP).

Tidigare SDK-versioner

Tidigare släppta SDK:er och emulatorer, inklusive uppdateringsinformation, finns på arkivsidan.

API Light Up

När du använder nya API:er bör du överväga att skriva en adaptiv app så att den kan köras korrekt på så många olika Windows 10-enheter som möjligt. En adaptiv app frigör nya funktioner varhelst enheterna och Windows-versionen stöder dem. Därutöver tillhandahålls endast de funktioner som är tillgängliga på respektive plattformsversion. Implementeringsinformation finns i artikeln Versionsadaptiv kod. Den senaste versionsinformationen och information om verktygsproblem finns i Windows Developer-forumet.

Feedback och kända problem

Information om feedback och uppdateringar av kända problem finns i utvecklarforumet.

Om du har önskemål om utvecklarfunktioner är du välkommen att skicka dem via Feedbackhubben i kategorin ”Utvecklingsplattform/API”.

Fler resurser

Nedladdningar och verktyg

Skaffa de senaste versionerna av utvecklingsverktygen för Visual Studio och Windows 10.

LÄS MER

SDK-arkiv

Hitta tidigare versioner av Windows SDK och andra verktyg.

SE ARKIVET

Windows-blogg

Håll dig uppdaterad om de senaste SDK-förhandsversionerna genom att prenumerera på vår blogg.

FÅ NYHETER OM SDK-FÖRHANDSVERSIONER

Informationsblad om Windows-produkters livscykel

Se viktiga datum när Windows-uppdateringar släpps och supporten upphör.

LÄS INFORMATIONSBLADET