Windows Software Development Kit (SDK) för Windows 8

Windows Software Development Kit (SDK) för Windows 8 innehåller header-filer, bibliotek och ett antal verktyg som du kan använda när du skapar appar som körs på Windows-operativsystem. Du kan använda Windows SDK tillsammans med din utvecklingsmiljö och skapa Windows Store-appar (endast på Windows 8) med webbtekniker som HTML5, CSS3 och JavaScript, intern kod (C++) (skrivbordsprogram som använder den interna (Win32/COM) programmeringsmodellen) samt förvaltad kod (C#, Visual Basic) (skrivbordsprogram som använder den förvaltade (.NET Framework) programmeringsmodellen.

Du kan använda SDK:t för att skapa program för följande operativsystem: Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2 och Windows Server 2008.

Windows SDK innehåller även Certifieringspaket för Windows-program (ACK) 2.2 som du kan använda för att testa din app för Windows 8 Certification Program och Windows 7 Logo Program. Om du vill testa din app på Windows RT använder du Certifieringspaket för Windows-program för Windows RT .

Windows SDK levereras inte längre med en komplett kommandoradsmiljö. Du måste installera en kompilerare och byggmiljö separat. Om du behöver en komplett utvecklingsmiljö med kompilerare och byggmiljö kan du ladda ned Visual Studio Express som innehåller lämpliga komponenter i Windows SDK. Om du vill ladda ned SDK:t och installera det på en annan dator klickar du nedladdningslänken och kör installationsprogrammet. Klicka på Download the Windows Software Development Kit i dialogrutan Specify Location för installation på en separat dator.

Installera och ladda ned  (974 kB, engelsk)

Publicerad: 15 november 2012

Obs! Senaste SDK och Mobile-emulatorn finns i Nedladdningar och verktyg för Windows.

Nyheter

Windows ACK 2.2

Från och med den 28 november 2012 krävs Windows ACK 2.2 eller tidigare version (9200) när du skickar in skrivbordsappar för Windows-certifiering. Windows ACK 2.2 krävs även för appinsändningar till Windows Store från och med 11 december 2012. Windows ACK 2.2 innehåller buggkorrigeringar och tre nya tester:

Optimerade bindningsreferenser (när du använder bindningar ska WinJS.Binding.optimizeBindingReferences sättas till TRUE i appens JavaScript för att optimera minnesanvändningen).

 • Varumärkesverifiering (appar ska inte ha standardikoner som genereras av Visual Studio eller som ingår i SDK-exempel).
 • Privat kodsignering (ta bort privata kodsigneringsnycklar som PFX-filer från paketet).
Windows Store-appar

Windows SDK tillhandahåller alla header-filer, bibliotek, Windows-metadatafiler och verktyg för att skapa de nya Windows Store-apparna som introducerades i Windows 8.

.NET Framework 4.5 SDK

Windows SDK innehåller de referenssammansättningar, verktyg, header-filer och bibliotek som behövs för att skapa .NET Framework 4.5-program.

Integrerat DirectX SDK

DirectX SDK ingår nu i Windows SDK. Många av de verktyg och komponenter som levererades i DirectX SDK levereras nu som en del av Windows SDK för att kunna bygga DirectX-program för Windows med ett enda SDK. Anvisningar för att använda DirectX SDK i nya Windows SDK via Visual Studio 2012 finns här om du behöver fortsätta använda DirectX SDK för bakåtkompatibilitet.

Mindre storlek

Med sina 300 MB är den här SDK-versionen ungefär hälften så stor som Windows SDK för Windows 7 och .NET Framework 4. Det innebär att den nya versionen installeras snabbare och tar upp mindre utrymme i systemet.

Uppdaterade eller borttagna funktioner

Följande objekt har antingen ändrats eller tagits bort från den här versionen av Windows SDK.

Kommandoradsmiljö

Windows SDK levereras inte längre med en komplett kommandoradsmiljö. För Windows SDK krävs nu att en kompilerare och byggmiljö installeras separat. I och med att kommandoradsmiljön tagits bort ingår nu inte följande komponenter i Windows SDK: Windows SDK Platform Toolset, Visual C++ Compilers och C Runtime (CRT) och Windows SDK Configuration Tool.

Microsoft Help Viewer

Microsoft Help Viewer ingår inte längre i Windows SDK.

.NET Framework-verktyg och referenssammansättningar

Windows SDK för Windows 8 stöder .NET Framework 4.5-utvecklingsverktyg och -referenssammansättningar. Verktyg och referenssammansättningar för tidigare versioner av .NET Framework ingår inte i den här versionen av Windows SDK. Du kan ladda ned och installera Microsoft Windows SDK för Windows 7 och .NET Framework 4 om du vill använda verktyg och referenssammansättningar för tidigare versioner av .NET Framework.

IntelliSense

XML-dokumentationskommentarerna för .NET Framework-referenssammansättningar ingår inte längre i Windows SDK.

Exempel

Alla Windows-exempel har flyttats till Windows Dev Center. I Windows Dev Center får du tillgång till hundratals exempel som du kan filtrera på efter teknik, programmeringsspråk och utvecklingsplattform. Exemplen är tillgängliga för Windows Store-appar och skrivbordsappar. Fler exempel finns i Kodexempel.

Verktyg

Många föråldrade eller inaktuella verktyg har tagits bort från Windows SDK. Följande verktyg har tagits bort: Apatch.exe, Bind.exe, Checkv4.exe, Consume.exe, DeviceSimulatorForWindowsSideShow.msi, Err.exe, FDBrowser.exe, FXCopSetup.exe, Guidgen.exe, Make-Shell.exe, MDbg.exe, Mpatch.exe, MSIZap.exe, PTConform.exe, ReBase.exe, sddlgen.exe, setenv.cmd, SetReg.exe, SoapSuds.exe, Sporder.exe, TcpAnalyzer.exe, TSPDesigner.exe, UTL2IDL.exe, ValidateSD.exe, VirtualLightSensor.exe, WinDiff.exe, WpfPerf.exe

Systemkrav

Operativsystem som stöds

Windows 8, Windows 7,
Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2

Arkitekturer som stöds

x86, x64, ARM (Windows Store-appar)

Obs! Windows SDK kan inte installeras direkt på ARM-arkitekturen. Du kan installera Windows SDK på en x86- eller x64-plattform för att skapa appar för ARM-arkitekturen.

Krav

Om du vill installera .NET Framework 4.5 SDK behöver du först ha .NET Framework 4.5 Redistributable-paketet installerat. Den här versionen av Windows SDK innehåller inget .NET Framework Redistributable-paket. Du kan ladda ned det från Microsoft Download Center.

Installation och avinstallation

För att optimera din Windows SDK-installation rekommenderar vi att du installerar de senaste uppdateringarna och korrigeringsfilerna från Microsoft Update innan du installerar Windows SDK.

Diskutrymmeskrav för Windows SDK

För den fullständiga installation av Windows SDK krävs mellan 10 MB och 1 GB hårddiskutrymme, beroende på vilka funktioner du väljer. Kontrollera att datorn du installerar på har minst det diskutrymme som krävs innan du påbörjar installationen. Om det inte finns tillräckligt med ledigt diskutrymme returnerar installationen ett allvarligt fel.

Avinstallera SDK-komponenter

Om du använder Program och funktioner för att avinstallera SDK avinstalleras de flesta av SDK-komponenterna automatiskt. Men några av de delade komponenterna som installerats av SDK kan du behöva avinstallera separat. Nedan hittar du anvisningar om hur du avinstallerar de delade komponenterna.

Obs! Om du avinstallerar komponenter som andra program använder kan de uppstå problem för de programmen. Exempelvis använder Visual Studio 2012 också .NET Framework 4.5 SDK.

Så här avinstallerar du delade SDK-komponenter:

 • 1. Välj kategorin ProgramKontrollpanelen. Välj Program och funktioner.
 • 2. I listan över installerade program markerar du Windows Software Development Kit och klickar sedan på Avinstallera.
 • 3. Ta bort de delade komponenterna. Den här listan innehåller vissa av komponenterna du kan se:
  • Microsoft .NET Framework 4.5 SDK
  • Microsoft .NET Framework 4.5 multiinriktningspaket

Versionsinformation

Den här versionen har följande kända problem:

AppVerifier

AppVerifier, ett verktyg för att testa och verifiera program som körs, kanske inte kan avinstalleras separat. Om du vill ta bort det från datorn avinstallerar du Certifieringspaket för program eller Windows SDK.

.NET Framework 4.5 SDK Tools på Windows Vista och Windows Server 2008

Installationsprogrammet för Windows SDK för Windows 8 stöds inte på Windows Vista och Windows 2008 Server. Har du emellertid en annan dator med ett operativsystem som stöds kan du installera .NET Framework 4.5 SDK Tools på Windows 2008 Server så här:

 • 1. Kör installationsprogrammet för Windows SDK för Windows 8 på ett operativsystem som stöds (till exempel Windows 7 eller Windows 8).
 • 2. Välj Download the Windows SDK på skärmen Specify Location för installation på en separat dator och klicka på Next.
 • 3. Besvara frågorna på skärmen Join the Customer Experience Improvement Program (CEIP).
 • 4. Välj .NET Framework 4.5 Software Development Kit på nästa skärm. Avmarkera alla andra funktioner som kan avmarkeras.
 • 5. Klicka på Download.
 • 6. Gå till nedladdningsplatsen (se steg 2) och leta upp följande .NET Framework 4.5 SDK Tool-installationsfiler:
  • sdk_tools4.msi
  • sdk_tools4.cab
 • 7. Du kan kopiera dessa filer till en dator med Windows Vista eller Windows 2008 Server i din organisation. Dessa filer måste kopieras till samma katalog på Windows Vista- eller Windows 2008 Server-datorn.
 • Obs! Distribuera inte de här filerna utanför din organisation eller som del av något annat installationsprogram.
 • 8. Läs licensvillkoren som finns här på Windows Vista- eller Windows 2008 Server-datorn.
 • 9. Kontrollera om .NET Framework 4.5 redan är installerat på datorn. Ladda annars ned och installera .NET Framework 4.5 från Download Center.
 • 10. Öppna en kommandotolk med administratörsbehörighet.
 • 11. Gå till katalogen som .NET Framework 4.5 SDK Tools-installationsfilerna kopierades till.
 • 12. Installera .NET Framework 4.5 SDK Tools med kommandoraden: {"Msiexec /i sdk_tools4.msi VSEXTUI=1"}
Signtool

Vissa åtgärder kan misslyckas om du använder x64-versionen av signtool som ingår i SDK:t. Använd x86-versionen av signtool som finns under \Windows Kits\8.0\bin\x86 för all kodsignering.

WinRT MetaData-API:er

Om du vill använda WinRT-metadatafunktioner måste du installera .NET Framework SDK 4.5 så att du får tillgång till den fullständiga uppsättningen header-filer. WinRT-metadatafunktionerna är RoGetMetadataFile, RoParseTypeName och RoResolveNamespace i RoMetadataResolution.h. Du behöver även IMetaDataDispenser-definitionen i RoMetadataApi.h och MetaDataGetDispenser i RoMetadata.hr.

Portanvändning för Certifieringspaket för Windows-program

Certifieringspaketet för Windows-program (ACK) installerar ett antal tjänster på din dator. En av tjänsterna är Te.Service, som gör att ACK kan utföra automatiserade uppgifter på ett säkert sätt, till exempel för en standardanvändare. Det aktiverar också andra funktioner, till exempel fjärrkörning av uppgifter på datorer. Tjänsten startar bara när den behövs under körning och stoppar när den är klar. När tjänsten startas öppnas brandväggsportar och den frågar inte användaren om godkännande. Men ACK stoppar tjänsten och stänger porten när den är klar.

Utforska mer

Hitta tidigare versioner av Windows SDK.

Hämta fler nedladdningar för Windows-skrivbordet.

Få svar på dina frågor om Windows SDK i forumen.

Få hjälp med att utveckla skrivbordsappar.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.