Windows Hardware Dev Center

Utforma, utveckla och distribuera maskinvaru- och enhetsdrivrutiner för Windows datorer och andra enheter.

Hämta de senaste maskinvaruutvecklingspaketen och verktygen

  • Windows Driver Kit (WDK) används för att utveckla, testa och distribuera Windows drivrutiner. Ladda ned den senaste offentliga versionen här eller gå med i Insider-programmet för att få åtkomst till insiderversioner.

  • Windows Hardware Lab Kit (HLK) används för att verifiera maskinvara och drivrutiner för Windows kompatibilitet. Ladda ned den senaste offentliga versionen här eller gå med i Insider-programmet för att få åtkomst till insiderversioner.

  • WINDOWS Assessment and Deployment Kit (ADK) används för att anpassa, distribuera och jämföra Windows 10 avbildningar. Ladda ned den senaste offentliga versionen här eller gå med i Insider-programmet för att få åtkomst till insiderversioner.

  • Windows-felsökaren (WinDbg) kan användas för att felsöka kernel- och användarlägeskod, analysera kraschdumpar och undersöka CPU-register när koden körs. Ladda ned den senaste offentliga versionen här eller gå med i Insider-programmet för att få åtkomst till insiderversioner.

Senaste nytt och communities