Användarhandbok för 3D Builder

Läsa in ett objekt

Startskärmen i appen 3D Builder Startskärmen i 3D Builder

3D-objekt kan läsas in med tre olika metoder. Du kan antingen välja en modell från biblioteket i 3D Builder, läsa in objekten från en extern fil eller skapa ett nytt objekt med en Kinect v2-sensorskanning (se 3D Scan).

Du kan läsa in ett objekt från en fil genom att trycka på ikonen Läs in. 3D Builder stöder för närvarande följande filformat:

  • 3MF (läsa in och spara)
  • VRML (endast inläsning)
  • OBJ (läsa in och spara)
  • PLY (läsa in och spara)
  • STL (läsa in och spara)

Ta bilder med din webbkamera och konvertera dem till 3D eller använd BMP-, JPG-, PNG- och TGA-filer.

Kamerarörelse

Åtgärd Mus Touch
Rotera kameran Dra med vänster musknapp

Dra med ett finger

Rotera kameran

Kamerapanorering Dra med höger musknapp

Dra med två fingrar, dra med tre fingrar (med zoomlås)

Kamerapanorering

Zooma kameran Skrolla med musen

Dra ihop och isär

Dra ihop för att zooma Dra isär för att zooma

Fokus Dubbelklicka

Dubbeltryck

Rotera kameran

Objektläge

Kontroll Beskrivning Genväg

Objektläge

Aktivera objektläge

Aktivera/inaktivera objektläge. Ingen

Klona

Skapa en dubblett av det markerade objektet

Skapa en dubblett av det markerade 3D-objektet. Ctrl+Skift+C

Ta bort

Ta bort markerat objekt

Ta bort det markerade objektet. Ctrl+X

Justera

Placera det markerade objektet platt i utskriftsområdet

Gör att du kan placera och lägga det markerade 3D-objektet platt i utskriftsområdet. Ingen

Gruppera

Gruppera markerade objekt

Gruppera markeringen. CTRL+G

Avgruppera

Dela upp markerade objekt

Dela upp markeringen. Ctrl+Skift+G

Centrera vyn

Centrera kameran på det markerade objektet

Centrera kameran på det markerade 3D-objektet. Ctrl+O

Filläge

Kontroll Beskrivning Genväg

Fil

Aktivera filläge

Aktivera/inaktivera filläge. Högerklicka

Ny scen

Ta bort objekt i den aktuella scenen

Tar bort alla objekt i den aktuella scenen. Ctrl+N

Lägga till en bit

Lägg till en ny fil i modellen

Lägg till en ny fil i modellen. CTRL+L

Spara

Spara modellen till en fil

Spara en 3D-modell till en 3MF-, STL-, OBJ- eller PLY-fil. Ctrl+S

Om den här modellen

Ändra information om modellen

Gör att du kan ändra information om modellen (till exempel namn och beskrivning).

Ctrl+B

Alt+Retur

Rapportera ett problem

Ge feedback till Microsoft

Gör att du kan lämna feedback till Microsoft om ett problem. Ingen

Inställningar

Ändra sceninställningar

Gör att du kan ändra sceninställningarna (till exempel inställningar för enheter och 3D-rendering). CTRL+T

Redigeringsläge

Redigeringsläge: Allmänna kontroller

Kontroll Beskrivning Genväg

Relief

Växla till reliefläge

Växlar till reliefläge där du kan skapa relieftext eller konturerad text för det markerade 3D-objektet. Ingen

Dela

Växla till plansnittsläge

Växlar till plansnittsläge, där du kan beskära det markerade 3D-objektet. Ingen

Förenkla

Förenkla återgivningen av det markerade objektet

Minskar antalet trianglar som används för att återge det markerade 3D-objektet. Ingen

Utjämna

Jämna ut ytan på markerade objekt

Räknar ut medelvärdet för ytan på de markerade 3D-objekten för att jämna ut den. Ingen

Reducera

Visa inte skärningar med markerade objekt

Utelämna allt som för närvarande skär igenom det markerade 3D-objektet. Ingen

Korsa

Behåll skärningar för markerade objekt

Visar skärningen med flera markerade 3D-objekt. Ingen

Sammanfoga

Sammanfoga markerade objekt

Skapar ett objekt genom att sammanfoga flera markerade 3D-objekt. Ingen

Extrudera nedåt

Extrudera material under tröskelvärdet

Gör att du kan välja ett tröskelvärde för höjden för modellen och extrudera material under detta tröskelvärde tills byggplattan nås. Ingen

Redigeringsläge: Relief

Kontroll Beskrivning Genväg

Textrelief

Skriv text som ska vara upphöjd

Gör att du kan skriva text som ska vara upphöjd. Ingen

Konturrelief

Skapa relief från en fil eller ikon

Gör att du kan skapa relief baserat på en ikon eller en fil.

Obs! Konturrelief fungerar bäst med enkla binära ikoner.

Ingen

Planprojektion

Optimera för en plan yta

Optimera reliefen för en plan yta. Z

Cylinderprojektion

Cylinderprojektion

Optimera reliefen för en cylindrisk yta. X

Sfärprojektion

Optimera för en sfärisk yta

Optimera reliefen för en sfärisk yta. C

Acceptera

Tillämpa reliefen

Tillämpa reliefen på 3D-objektet. Retur

Avbryt

Avsluta reliefläge

Avsluta reliefläge. Esc


Redigeringsläge: Plansnitt

Kontroll Beskrivning Genväg

Flyttläge

Flytta planet i en dimension

Gör att du kan flytta planet i en dimension. R

Rotationsläge

Rotera planet

Gör att du kan rotera planet. E

Behåll övre

Beskär objektet och behåll delen ovanför planet

Beskär objektet och behåll bara delen ovanför planet. Z

Behåll nedre

Beskär objektet och behåll delen under planet

Beskär objektet och behåll bara delen under planet. X

Behåll båda

Beskär objektet och behåll båda delarna

Beskär objektet och behåll båda delarna. C

Acceptera

Tillämpa reliefen

Tillämpar plansnittet på objektet. Retur

Avbryt

Avsluta plansnittsläget

Avslutar plansnittsläget och ignorerar åtgärderna. Esc
Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.