Ladda ned WDK, WinDbg och tillhörande verktyg

Här hittar du nedladdningarna för Windows-drivrutinspaketet (WDK) och felsökningsverktygen för Windows (WinDbg). Felsökningsverktygen ingår i WDK, men du kan också ladda ned fristående versioner separat.

WDK är nu tillgängligt för Windows Insiders. Gå med i Windows Insider Program om du vill få WDK Insider Preview-versioner.

Komma igång med Windows 10, Visual Studio och WDK

Nytt projekt i Visual Studio

Tillsammans ger Visual Studio 2015 och WDK 10 tillgång till en integrerad utvecklingsmiljö där du kan skapa effektiva drivrutiner med hög kvalitet för enheter som kör Windows 10. Den här versionen av Visual Studio innehåller Visual Studio Tools för Windows 10 och Microsoft Windows Software Development Kit (SDK) för Windows 10.

Installera verktygen och börja bygga, testa, felsöka och distribuera Windows-drivrutiner.

Utveckla drivrutiner för Windows 10 version 1607

1. Installera Visual Studio 2015 och Windows SDK

Alla tre versioner av Visual Studio 2015 stöder drivrutinsutveckling. Få mer information om Visual Studio 2015 och granska systemkraven för att se vilken version som passar dig bäst.

  1. Kör Windows Update innan du installerar Visual Studio 2015 med SDK:t.
  2. Under installationen väljer du installationsalternativet Typical for Windows 10 Developers.
  3. Fortsätt genom att klicka på Next och följ instruktionerna för att slutföra installationen.
2. Installera WDK 10
Körningskrav för WDK 10

Du kan använda WDK 10 för att utveckla drivrutiner för dessa operativsystem. Du kan också använda WDK på något av följande operativsystem:

  • Windows 10
  • Windows 8.1
  • Windows 8
  • Windows 7
  • Windows Server 2016
  • Windows Server 2008 R2

Obs! I en företagsmiljö kan du använda Enterprise Windows-drivrutinspaketet (EWDK). Det är en kommandoradsbaserad utvecklingsmiljö som har allt du behöver för att utveckla drivrutiner och grundläggande Win32-testprogram. Däremot ingår inte alla funktioner som är tillgängliga i Visual Studio, till exempel den integrerade utvecklingsmiljön (IDE), så du måste använda en lämplig kodredigerare.

3. Ladda ned exempel på universella Windows-drivrutiner

Om du vill hämta exempel på universella Windows-drivrutiner gör du något av följande:

Lär dig mer om vad som är nytt inom drivrutinsexempel.

Hämta felsökningsverktyg

Med Windows-felsökningsverktygen kan du felsöka kod i kernelläge och användarläge, analysera kraschdumpar och undersöka CPU-registren som körbar kod.

Windows 10 (WinDbg)

Om du bara behöver felsökningsverktygen för Windows 10, och inte WDK 10 eller Visual Studio 2015, kan du installera felsökningsverktygen som en fristående komponent från Windows SDK. Markera Felsökningsverktyg för Windows i installationsguiden och avmarkera alla andra komponenter.

Windows-symboler

Symbolfiler gör det enklare att felsöka koden. Det enklaste sättet att få Windows-symboler är att använda Microsoft Symbol Server. Om du vill ha hela symboluppsättningen för en viss version av Windows kan du ladda ned ett symbolpaket.

Andra WDK-nedladdningar

WDK 8.1 Update (för Windows 8.1-, 8- och 7-drivrutiner)

Ladda ned WDK 8.1 Update, som innehåller verktyg för att bygga, testa, felsöka och distribuera drivrutiner för Windows 8.1 Update, Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7. När du har WDK rekommenderar vi att du installerar WDK 8.1 Update Test Pack. Det innehåller tester för enheter, grafik, avbildningar, mobilt bredband (CDMA, GSM, WLAN), sensorer och andra verktyg.

Viktigt! Innan du installerar WDK 8.1 Update måste du installera Visual Studio 2013.

WDK 8

Vi erbjuder Windows-drivrutinspaketet (WDK) 8 för att ge dig tid att migrera till WDK 8.1 Update och Visual Studio 2013. Microsoft tillhandahåller inte stöd för WDK 8 och kommer inte att ta fram flera uppdateringar för det här paketet. Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av WDK och Visual Studio när du utvecklar drivrutiner för Windows.

Viktigt! Du måste installera Visual Studio Professional 2012 eller Visual Studio Ultimate innan du installerar WDK 8.

WDK 7.1.0 (för Windows XP-drivrutiner)

Utvecklar du en drivrutin för Windows XP eller Windows Server 2003? WDK 7.1.0 har de verktyg, kodexempel, dokument, kompilerare, headers och bibliotek som du behöver för att skapa drivrutiner för dessa operativsystem.

Fristående felsökningsverktyg för att felsöka Windows Vista och Windows Server 2008

Om du felsöker Windows Vista, Windows Server 2008 eller äldre versioner av Windows (eller om du använder något av dessa operativsystem för att köra felsökningsverktyg för Windows) måste du använda Windows 7-versionen av felsökningsverktygen. Den ingår i SDK för Windows 7 och .NET Framework 4.0. Om du vill installera felsökningsverktygen för Windows som en fristående komponent väljer du Felsökningsverktyg för Windows i SDK-installationsguiden och avmarkerar alla andra komponenter.

Viktigt! Nyare versioner av Visual C++ 2010 Redistributable kan orsaka problem när du installerar SDK för Windows 7. Mer information finns i support för Windows SDK.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.