Windows-drivrutinspaket (WDK)

WDK används för att utveckla, testa och distribuera Windows-drivrutiner. Den senaste offentliga versionen av WDK finns tillgänglig nedan. Gå med i Windows Insider Program om du vill få WDK Insider Preview-versioner.

WDK för Windows 10, version 1709

Installera Visual Studio 2017

När du installerar Visual Studio väljer du Desktop development with C++. Windows 10 Software Development Kit (SDK) ingår automatiskt och visas till höger i fönstret Summary.

För utveckling av ARM/ARM64-drivrutiner väljer du Individual components och under Compilers, build tools, and runtimes väljer du Visual C++ compilers and libraries for ARM/ARM64.

Installera WDK för Windows 10 version 1709
Ladda ned nu

Nytt i den här versionen: I WDK-installationen installeras som standard WDK Visual Studio-tillägget. Detta måste göras för att WDK VS-integreringen ska fungera.

Enterprise WDK för Windows 10, version 1709 (EWDK)

EWDK är en fristående kommandoradsmiljö för att bygga drivrutiner. Den innehåller Visual Studio Build Tools, SDK och WDK. Två versioner är tillgängliga:

EWDK med Visual Studio Build Tools 15.4 (rekommenderas)
Ladda ned nu
EWDK med Visual Studio Build Tools 15.2
Ladda ned nu

För att komma igång monterar du ISO-filen och kör LaunchBuildEnv.

Ytterligare information

Viktig information och körningskrav

Du kan använda WDK för att utveckla drivrutiner för dessa operativsystem:

 • Windows 10
 • Windows 8.1
 • Windows 8
 • Windows 7
 • Windows Server 2016
 • Windows Server 2008 R2
Exempel på universella Windows-drivrutiner

Om du vill hämta exempel på universella Windows-drivrutiner gör du något av följande:

Lär dig mer om vad som är nytt inom drivrutinsexempel.

WDK för Windows 10, version 1703

Installera Visual Studio 2015

Viktigt! WDK för Windows 10, version 1703, är inte kompatibel med Visual Studio 2017. Använd Visual Studio 2015 för utveckling av drivrutiner med den här versionen av WDK. Alla fyra versioner av Visual Studio 2015 stöder drivrutinsutveckling.

Hämta Visual Studio Express for Desktop
Hämta Visual Studio Community 2015
Hämta Visual Studio Professional 2015
Hämta Visual Studio Enterprise 2015

Välj alternativet Typical for Windows 10 Developers när du installerar Visual Studio.

Installera Windows SDK för Windows 10 version 1703
Installera WDK för Windows 10 version 1703
Ladda ned nu

Viktigt! Om du installerar WDK kan du inte utveckla ”moderna program”.

Viktigt! Om du installerade WDK för Windows 10 version 1607 kan vissa WDK-filer raderas när du installerar WDK för Windows 10 version 1703 ovanpå WDK för Windows 10 version 1607. Så här återställer du dessa filer:

 1. Gå till Start-menyn (  ), skriv Appar och funktioner i sökrutan och välj Appar och funktioner i sökresultatet.
 2. Leta upp Windows-drivrutinspaket - Windows 10.0.15063.0 i listan Appar och funktioner och markera det programmet.
 3. Välj Ändra, Reparera och följ anvisningarna på skärmen.
 4. Filerna återställs.
EWDK för Windows 10, version 1703

Du kan även installera EWDK för att skapa drivrutiner och grundläggande Win32-testappar i en kommandoradsmiljö. I den här miljön ingår inte alla funktioner som är tillgängliga i Visual Studio, till exempel den integrerade utvecklingsmiljön (IDE), så du får använda en valfri kodredigerare.

Andra WDK-nedladdningar

Installera Visual Studio 2015 och Windows SDK för Windows 10 version 1607
 1. Kör Windows Update.
 2. Installera Visual Studio.
 3. Under installationen väljer du alternativet Typical for Windows 10 Developers.
 4. Följ instruktionerna för att slutföra installationen.
 5. Installera WDK för Windows 10 version 1607
WDK 8.1 Update (för Windows 8.1-, 8- och 7-drivrutiner)

Ladda ned WDK 8.1 Update, som innehåller verktyg för att bygga, testa, felsöka och distribuera drivrutiner för Windows 8.1 Update, Windows 8.1, Windows 8 och Windows 7. När du har WDK rekommenderar vi att du installerar WDK 8.1 Update Test Pack. Det innehåller tester för enheter, grafik, avbildningar, mobilt bredband (CDMA, GSM, WLAN), sensorer och andra verktyg.

Viktigt! Innan du installerar WDK 8.1 Update måste du installera Visual Studio 2013.

WDK 8

Vi tillhandahåller Windows-drivrutinspaket (WDK) 8 för att du ska få tid att migrera till WDK 8.1 Update och Visual Studio 2013. Microsoft stöder inte WDK 8 och kommer inte att släppa fler uppdateringar till paketet. Vi rekommenderar att du använder de senaste versionerna av WDK och Visual Studio när du utvecklar drivrutiner för Windows.

Viktigt! Du måste installera Visual Studio Professional 2012 eller Visual Studio Ultimate innan du installerar WDK 8.

WinDbg för Windows 8.1

Felsökningsverktygen för Windows (WinDbg) ingår i WDK 8.1 Update, men du kan också installera dem som en fristående komponent från Windows 8.1 SDK. Markera Felsökningsverktyg för Windows i installationsguiden och avmarkera alla andra komponenter.

Fjärrfelsökningsklient för Windows 8.1

Med Windows fjärrfelsökningsklient kan du arbeta tillsammans med utvecklare från Microsoft via en fjärranslutning över Internet och felsöka kernellägesfel med hjälp av kernelfelsökaren. Läs mer och förbered för fjärrfelsökning.

WDK 7.1.0 (för Windows XP-drivrutiner)

Utvecklar du en drivrutin för Windows XP eller Windows Server 2003? WDK 7.1.0 har de verktyg, kodexempel, dokument, kompilerare, headers och bibliotek som du behöver för att skapa drivrutiner för dessa operativsystem.

Fristående felsökningsverktyg för att felsöka Windows XP och Windows Vista

Om du felsöker Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista eller Windows Server 2008 (eller om du använder något av dessa operativsystem för att köra felsökningsverktyg för Windows) måste du använda Windows 7-versionen av felsökningsverktygen. Den ingår i SDK för Windows 7 och .NET Framework 4.0. Om du vill installera felsökningsverktygen för Windows som en fristående komponent väljer du Felsökningsverktyg för Windows i SDK-installationsguiden och avmarkerar alla andra komponenter.

Viktigt! Nyare versioner av Visual C++ 2010 Redistributable kan orsaka problem när du har installerat SDK för Windows 7. Mer information finns i support för Windows SDK.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.