Windows Hardware Lab Kit (Windows HLK)
Certifieringspaket för Windows-maskinvara (Windows HCK)
Windows Logo Kit (WLK)

Windows Hardware Lab Kit (Windows HLK) för Windows 10 är en vidareutveckling av Windows Logo Kit (WLK) och Certifieringspaket för Windows-maskinvara (Windows HCK). Med paketet kan du hjälpa ditt företag att leverera system och program- och maskinvaruprodukter som är kompatibla med Windows och som körs stabilt i skrivbordsversionerna (Home, Pro och Enterprise) av Windows 10 och Windows Server 2016.

Som i tidigare versioner ger testerna i Windows HLK för Windows 10 möjlighet att dra nytta av Windows Hardware Compatibility Program (tidigare programmet för maskinvarucertifiering). När dina produkter har klarat särskilda tester får du rätt att använda Windows-logotypen i din marknadsföring.

Windows HLK för Windows 10

Om du utvecklar för Windows 10 behöver du den senaste versionen av Windows HLK. Med det här paketet kan du säkerställa att drivrutinerna och systemet som du utvecklar certifieras som kompatibla med Windows 10.

Vägledning om vilket paket du ska använda för Windows Compatibility-certifiering finns i bloggen om Certifiering för Windows-maskinvara.

Ladda ned HLK Insider Preview

Obs! Windows HLK stöder endast testning på Windows 10- och Windows Server 2016-system. Om du vill testa tidigare versioner av Windows laddar du ned HCK för Windows 8.1.

Viktigt! Certifiering för Windows Server 2016, Azure Stack och SDDC måste även i fortsättningen uppfylla kompatibilitetskraven för Windows-maskinvara enligt version 1607 av dokumentationen, måste använda version 1607 av HLK (bygge 14393) med matchande spelningslista och kompletterande innehåll för att generera loggar, och måste följa de policyer som fastställts i Windows Server-policydokumentet. Om du har frågor rörande Azure Stack-, SDDC-programmen eller hur du skickar in resultat för lösningsvalidering kontaktar du din Microsoft-kontohanterare eller partnerhanterare.

Se det här videoklippet om du vill veta mer om spelningslistor.

Andra HLK-nedladdningar

Spelningslista för Windows Hardware Compatibility

Hämta den officiella spelningslistan för Windows Hardware Compatibility så att du kan köra Windows HLK-testerna som ser till att din maskinvara uppfyller kraven för kompatibilitet med Windows 10.

Windows HLK-filter

Om det finns ett problem i antingen ett Windows HLK-test eller i operativsystemet som ger felaktiga resultat av certifieringstesterna, har vi skapat ett errata som tillåter att partner kringgår testet som orsakar fel. De flesta errata använder filter för att filtrera fel automatiskt från insända resultat. Filter används i Windows HLK Studio.

Ytterligare kompletterande testinnehåll för Windows HLK

Ytterligare, kompletterande innehållsnedladdningar krävs för vissa tester som associeras med grafik, media och MTBF (Mean Time Between Failures). Ladda ned dessa filer för att slutföra Windows HLK-testningen inom dessa områden.

Obligatoriska nedladdningar för tester som använder kompletterande innehåll:

Kompletterande innehåll för Windows HLK Private Cloud Simulator (PCS)-test

Det kompletterande innehållet gäller PCS-test för enhet och lösningar.

Det här kompletterande innehållspaketet krävs för att klara PCS-testen för enhet och lösningar. När du har laddat ned paketet installerar du de här filerna enligt nedan på din Windows HLK Controller innan du kör testen:

  1. Windows HLK måste redan vara installerat. På servern där Windows HLK Controller är installerat går du till följande plats: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Hardware Lab Kit\Tests\amd64
  2. Lägg PCSFiles.vhd där

Nedladdningar för Windows HCK

Certifieringspaket för Windows-maskinvara 2.1 för Windows 8.1 och Windows 7

Certifieringspaket för Windows-maskinvara 2.1 (HCK) har verktyg, riktlinjer och supportinformation som hjälper dig certifiera din maskinvara för Windows 8.1 eller Windows 7. Tester kategoriseras nu i olika produktutvecklingsfaser så att du kan identifiera certifieringsproblem under produktutvecklingscykeln. Du kan också använda HCK för att testa Windows Server-versioner från Windows Server 2008 R2 till Windows Server 2012. Se nyheterna i Windows HCK för Windows 8.1 och Windows 7.

Obs! HCK är inte avsedd för användning med Windows 10. Om du utvecklar maskinvara eller drivrutiner för Windows 10 behöver du nya Windows Hardware Lab Kit (HLK) för Windows 10.

Ladda ned Windows HCK

(974 kB, engelska)

Kompletterande testinnehåll

Vissa tester, t.ex. nätverksmedia eller DXVA- och HMFT-multimedia, kräver ytterligare filer för testning. Du kan behöva ladda ned dessa filer för att slutföra certifieringstestningen.

QFE-uppdateringar för Windows HCK

Windows HCK 2.0 stöds inte längre och kan inte uppdateras via QFE. Inga ytterligare certifieringsinsändningar med detta kit accepteras. Om du vill certifiera för Windows 8.1 och Windows 7 med HCK, måste du installera den senaste versionen av HCK (version 2.1). Kontrollera din Windows HCK-version för att vara säker på att det är den senaste.

Windows HCK-filter

Om det är problem med ett HCK-test skapar vi ett errata som gör att partner klarar testet som orsakar problem. Hämta de senaste HCK-filtren för de tester som du behöver köra för din produkt.

Ladda ned Windows WLK 1.6

  • Om du vill certifiera enheter för Windows Server 2003 och Windows Server 2008 använder du WLK 1.6.
  • Om du vill certifiera enheter för Windows Server 2008 R2 använder du HCK 2.1 eller WLK 1.6.
  • Ladda ned Windows Logo Kit (WLK)
Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.