Ladda ned Windows HLK, HCK eller Logo Kit

Windows Hardware Lab Kit (Windows HLK) för Windows 10 är en vidareutveckling av Windows Logo Kit (WLK) och Certifieringspaket för Windows-maskinvara (Windows HCK). Med paketet kan du hjälpa ditt företag att leverera system och program- och maskinvaruprodukter som är kompatibla med Windows och som körs stabilt i skrivbordsversionerna (Home, Pro och Enterprise) av Windows 10 och Windows Server 2016. Som i tidigare versioner ger testerna i Windows HLK för Windows 10 möjlighet att dra nytta av Windows Hardware Compatibility Program (tidigare programmet för maskinvarucertifiering). När dina produkter har klarat särskilda tester får du rätt att använda Windows-logotypen i din marknadsföring.

Windows HLK för Windows 10

Om du utvecklar för Windows 10 behöver du den senaste versionen av Windows HLK. Med det här paketet kan du säkerställa att drivrutinerna och systemet som du utvecklar certifieras som kompatibla med Windows 10.

HLK är även tillgängligt för Windows Insiders.

Windows HLK är fortfarande tillgängligt för Windows 10 version 1607 och Windows 10 version 1703 för att stödja Windows Hardware Compatibility Program.

Vägledning om vilket paket du ska använda för Windows Compatibility-certifiering finns i bloggen om Certifiering för Windows-maskinvara.

Obs! Windows HLK för Windows 10 stöder inte testning med tidigare versioner av Windows. Om du vill testa tidigare versioner av Windows laddar du ned HCK för Windows 8.1.

Viktigt! Certifiering för Windows Server 2016, Azure Stack och SDDC måste även i fortsättningen uppfylla kompatibilitetskraven för Windows-maskinvara enligt version 1607 av dokumentationen, måste använda version 1607 av HLK (bygge 14393) med matchande spelningslista och kompletterande innehåll för att generera loggar, och måste följa de policyer som fastställts i Windows Server-policydokumentet. Om du har frågor rörande Azure Stack- eller SDDC-programmen eller hur du skickar in resultat för lösningsvalidering kontaktar du din Microsoft-kontohanterare eller partnerhanterare.

Se det här videoklippet om du vill veta mer om spelningslistor

Andra HLK-nedladdningar

Windows HLK för Windows 10 version 1703 ska användas ihop med spelningslistan för Windows Hardware Compatibility och kompletterande testinnehåll för Windows 10 version 1703. Windows HLK för Windows 10 version 1607 ska användas ihop med spelningslistan för Windows Hardware Compatibility och kompletterande testinnehåll för Windows 10 version 1607.

Kompletterande innehåll för Windows HLK Private Cloud Simulator (PCS)-test

Det kompletterande innehållet gäller PCS-test för enhet och lösningar.

Det här kompletterande innehållspaketet krävs för att klara PCS-testen för enhet och lösningar. När du har laddat ned paketet installerar du de här filerna enligt nedan på din Windows HLK Controller innan du kör testen:

  1. Windows HLK måste redan vara installerat. På servern där Windows HLK Controller är installerat går du till följande plats: C:\Program Files (x86)\Windows Kits\10\Hardware Lab Kit\Tests\amd64
  2. Lägg PCSFiles.vhd där
Ytterligare kompletterande testinnehåll för Windows HLK

Ytterligare, kompletterande innehållsnedladdningar krävs för vissa tester som associeras med grafik, media och MTBF (Mean Time Between Failures). Ladda ned dessa filer för att slutföra Windows HLK-testningen inom dessa områden.

Obligatoriska nedladdningar för tester som använder kompletterande innehåll:

Spelningslista för Windows Hardware Compatibility

Hämta den officiella spelningslistan för Windows Hardware Compatibility så att du kan köra Windows HLK-testerna som ser till att din maskinvara uppfyller kraven för kompatibilitet med Windows 10.

Nedladdningar för Windows HCK

Windows HCK för Windows 8.1

Obs! Certifieringspaket för Windows-maskinvara (Windows HCK) är inte avsett att användas med Windows 10. Om du utvecklar maskinvara eller drivrutiner för Windows 10 behöver du nya Windows Hardware Lab Kit (HLK) för Windows 10.

Windows HCK tillhandahåller verktyg, riktlinjer och supportinformation som hjälper dig att få din maskinvara certifierad. Tester kategoriseras nu i olika produktutvecklingsfaser så att du kan identifiera certifieringsproblem under produktutvecklingscykeln. Läs om vad som är nytt i Windows HCK för Windows 8.1.

Kompletterande testinnehåll

Vissa tester, t.ex. nätverksmedia eller DXVA- och HMFT-multimedia, kräver ytterligare filer för testning. Du kan behöva ladda ned dessa filer för att slutföra certifieringstestningen.

QFE-uppdateringar för Windows HCK

Vi tillhandahåller inte längre fristående QFE-uppdateringspaket. I stället innehåller varje uppdatering av paketet alla tidigare QFE-paket.

Ladda ned Windows HCK 2.1 eller WLK 1.6

Windows HCK 2.1 för Windows 8.1 och Windows 7

Certifiera din Windows 8.1- eller Windows 7-enhet med Windows HCK 2.1. (Windows HCK 2.0 har dragits tillbaka och inga fler insändningar accepteras med detta paket.) Du kan också använda Windows HCK 2.1 för att testa Windows Server-versioner från Windows Server 2008 R2 till Windows Server 2012.

QFE-uppdatering för Windows HCK för Windows 8.1 och Windows 7

Om du redan har börjat certifiera en enhet med Windows HCK måste du installera QFE-uppdateringen genom att köra HCKSetup igen.

Kompletterande testinnehåll

Vissa tester, t.ex. nätverksmedia eller DXVA- och HMFT-multimedia, kräver ytterligare filer för testning. Du kan behöva ladda ned dessa filer för att slutföra certifieringstestningen.

Windows HCK-filter

Om det är problem med ett HCK-test skapar vi ett fel som gör att partner klarar testet som orsakar problem. Hämta de senaste HCK-filtren för de tester som du behöver köra för din produkt.

Windows Logo Kit (WLK) 1.6
  • Om du vill certifiera enheter för Windows Server 2003 och Windows Server 2008 använder du WLK 1.6.
  • Om du vill certifiera enheter för Windows Server 2008 R2 använder du HCK 2.1 eller WLK 1.6.
  • Ladda ned Windows Logo Kit (WLK)

Letar du efter relaterade nedladdningar?

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.