Möt Kinect för Windows

Möt Kinect för Windows

Skapa innovativa lösningar och Windows Store-appar som gör att användarna kan interagera på ett naturligt sätt med datateknik.

Skaffa sensorn och adaptern.

Utforska funktioner och fördelar med den senaste SDK:n och sensorn.

Hämta Kinect för Windows Essentials, nedladdningar och kodexempel som hjälper dig att skapa dina Kinect-kompatibla lösningar och appar.

Läs mer om maskinvaruspecifikationer och -krav, funktioner, konfigurationsinformation och var du kan köpa maskinvaran.

Hitta svar på vanliga frågor om Kinect för Windows-maskinvara och utveckling.

Arbeta med Kinect för Windows SDK

Skapa Kinect-kompatibla Windows Store-appar

Windows Store ger dig tillgång till ett mängd potentiella kunder för dina Kinect-appar. Här kan du marknadsföra dina lösningar till miljontals privatpersoner och företag som använder datorer och enheter som kör Windows 8 eller datorer som kör Windows 10. Du kan skriva dina appar på flera olika språk, inklusive C# och C++ med XAML, C++ med DirectX och JavaScript med HTML/CSS. Dessutom får du tillgång till mängder av resurser som hjälper dig att visa upp dina Kinect-kompatibla appar på allra bästa sätt.

Ge dina lösningar liv

Utvecklare och företag över hela världen löser utmaningar inom en rad olika branscher genom att använda Kinect för Windows på nya innovativa och kreativa sätt. I butiker kan Kinect ge kunderna möjlighet att interagera med produkter på ett naturligt sätt före ett köp vilket ökar kundengagemanget. Inom hälsovården utvecklas Kinect-kompatibla lösningar för operationssalar, fysisk behandling i hemmet och på kliniker och för patientövervakning. Sammantaget kan Kinect förbättra sjukvården för patienter och läkare på en rad olika sätt och dessutom sänka kostnaderna och möjliggöra bättre datastyrda behandlingar.

NextStages programvara kan spåra Kinect-sensorns placering och rotation i tredimensionella utrymmen vilket gör det möjligt att använda Kinect-sensorn som en virtuell produktionskamera.

På Milan Expo 2015 presenterades hur Kinect-maskinvara och -programvara kan skapa bättre butiksupplevelser.

Institute of Creative Technology utvecklar programvara som gör att Kinect-maskinvaran kan identifiera posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Aktuella videoklipp

Mental träning med Memores Kinect-app

Behandlingar som stimulerar mentala aktiviteter har visat sig vara ett lovande terapeutiskt område för att förhindra Alzheimers och andra demenssjukdomar. Det har Memore, och Kinect för Windows, tagit fasta på.

Fysisk behandling med Kinect-appen Vera

Brooks Rehabilitation testar Kinect-appen Vera, som har utvecklats av Reflexion, på patienter som nyligen genomgått knä- eller höftoperationer och som uppfyller vissa krav för rehabilitering hemma.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.