Möt Kinect för Windows

Möt Kinect för Windows

Skapa innovativa appar och lösningar som gör att användarna kan interagera på ett naturligt sätt med datateknik.

Skaffa sensorn och adaptern.

Läs vanliga frågor och svar.

Utforska funktioner och fördelar med den senaste SDK:n och sensorn.

Hämta Kinect för Windows Essentials, nedladdningar och kodexempel som hjälper dig att skapa dina Kinect-kompatibla lösningar och appar.

Läs mer om maskinvaruspecifikationer och -krav, funktioner, konfigurationsinformation och var du kan köpa maskinvaran.

Publicera dina Kinect-appar på Microsoft Store och nå en marknad med miljontals konsumenter och företag.

Kinect och Universell Windows-plattform (UWP)

Vi fortsätter introducera nya resurser för att tillgängliggöra unika Kinect-funktioner i dina UWP-appar. Du kan läsa mer om detta i det senaste blogginlägget från Kinect-teamet, som även innehåller länkar till API:er och exempel.

Läs bloggen

Ge dina lösningar liv

Utvecklare och företag över hela världen löser utmaningar inom en rad olika branscher genom att använda Kinect för Windows på nya innovativa och kreativa sätt. I butiker kan Kinect ge kunderna möjlighet att interagera med produkter på ett naturligt sätt före ett köp vilket ökar kundengagemanget. Inom hälsovården utvecklas Kinect-kompatibla lösningar för operationssalar, fysisk behandling i hemmet och på kliniker och för patientövervakning. Sammantaget kan Kinect förbättra sjukvården för patienter och läkare på en rad olika sätt och dessutom sänka kostnaderna och möjliggöra bättre datastyrda behandlingar.

NextStages programvara kan spåra Kinect-sensorns placering och rotation i tredimensionella utrymmen vilket gör det möjligt att använda Kinect-sensorn som en virtuell produktionskamera.

På Milan Expo 2015 presenterades hur Kinect-maskinvara och -programvara kan skapa bättre butiksupplevelser.

Institute of Creative Technology utvecklar programvara som gör att Kinect-maskinvaran kan identifiera posttraumatisk stressyndrom (PTSD).

Aktuella videoklipp

Behandlingar som stimulerar mentala aktiviteter har visat sig vara ett lovande terapeutiskt område för att förhindra Alzheimers och andra demenssjukdomar. Det har Memore, och Kinect för Windows, tagit fasta på.

Brooks Rehabilitation testar Kinect-appen Vera, som har utvecklats av Reflexion, på patienter som nyligen genomgått knä- eller höftoperationer och som uppfyller vissa krav för rehabilitering hemma.

Bloggar

    Var detta till hjälp?
    Ytterligare feedback?
    Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.