Microsoft Speech

Använd röstfunktioner i din universella Windows-app.

Starta en app eller utöka Cortana med appfunktioner och data med hjälp av röstkommandon. Acceptera korta indata och lång diktering med hjälp av taligenkänning. Informera, dirigera, begär eller svara på indata med hjälp av talsyntes.

Kom igång

Taligenkänning och talsyntes

Få stöd för talinteraktion genom att integrera funktioner från din app i Cortana, utför uppgifter i apparna via taligenkänning och läs upp textsträngar med hjälp av talsyntes.

Talinteraktion
Designhänsyn

Riktlinjer och rekommendationer som beskriver hur din app bäst kan använda talindata och -utdata för att interagera med användaren, inklusive grunder om användargränssnitt, designprinciper, layoutriktlinjer, mallar och mycket mer.

Riktlinjer för taldesign
Cortana

Utöka Cortana med funktioner från din app. Använd röstkommandon för att starta appen eller för att starta appen och köra ett kommando. Eller integrera funktioner direkt i Cortanas gränssnitt.

Interaktion med Cortana

Rekommenderas

Aktuella videoklipp

Se mer

Skapa upplevelser med naturligt språk och tal som börjar med Cortana. Lär dig mer om nya alternativ för redigering av röstkommandodefinitioner för naturligt språk.

Utforska talfunktionerna i UWP. Lär dig hur du skapar talaktiverade appar med Visual Studio, arbetar med talsyntes och utökar Cortana med din app.

Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services omfattar en plattformsoberoende REST-tjänst som gör talfunktioner tillgängliga på Internetanslutna enheter. Tillsammans bildar Cognitive Services Speech-API:t och WinRT Speech-API:t en omfattande och komplett talplattform för alla sorters enheter och program.

Äldre talteknik

System.Speech-API:t gör att program som skapats med .NET Framework kan utföra taligenkänning och talsyntes.

Med Bing Speech Recognition Control kan en enhet som kör Windows 8, Windows 8.1 eller Windows RT utföra taligenkänning och talsyntes.

Tal-API:er som stöds av Windows Phone 8 och Windows Phone Silverlight 8.1.

Resurser

Lär dig hur du skapar appar för Windows genom att experimentera med våra exempel.

Läs om de senaste Cortana-nyheterna och-uppdateringarna.

Webbplats för feedback från utvecklare av Windows-plattformen (WPDev).

En webbplats med frågor och svar för programmerare.

Var detta till hjälp?
Ytterligare feedback?
Tack! Vi uppskattar att du ger feedback.