Microsoft Speech

Starta en app eller utöka Cortana med appfunktioner och data med hjälp av röstkommandon. Acceptera korta indata och lång diktering med hjälp av taligenkänning. Informera, dirigera, begär eller svara på indata med hjälp av talsyntes.

Kom igång

Taligenkänning och talsyntes

Få stöd för talinteraktion genom att integrera funktioner från din app i Cortana, utför uppgifter i apparna via taligenkänning och läs upp textsträngar med hjälp av talsyntes.

LÄS MER

Designöverväganden

Riktlinjer och rekommendationer som beskriver hur din app bäst kan använda talindata och -utdata för att interagera med användaren, inklusive grunder om användargränssnitt, designprinciper, layoutriktlinjer, mallar och mycket mer.

LÄS MER

Cortana

Utöka Cortana med funktioner från din app. Använd röstkommandon för att starta appen eller för att starta appen och köra ett kommando. Eller integrera funktioner direkt i Cortanas gränssnitt.

LÄS MER

Aktuella videoklipp

Cortana och talplattformen i detalj

Skapa upplevelser med naturligt språk och tal som börjar med Cortana. Lär dig mer om nya alternativ för redigering av röstkommandodefinitioner för naturligt språk.

Rekommenderade självstudier

Använd dessa självstudier för att lära dig hur du kan introducera talfunktioner i din app och konfigurera dem för att skapa en mer engagerande upplevelse.

Microsoft Cognitive Services

Microsoft Cognitive Services omfattar en plattformsoberoende REST-tjänst som gör talfunktioner tillgängliga på Internetanslutna enheter. Tillsammans bildar Cognitive Services Speech-API:t och WinRT Speech-API:t en omfattande och komplett talplattform för alla sorters enheter och program.

LÄS MER

Äldre taltekniker

.NET Framework

System.Speech-API:t gör att program som skapats med .NET Framework kan utföra taligenkänning och talsyntes.

LÄS MER

Bing Speech Recognition Control

Med Bing Speech Recognition Control kan en enhet som kör Windows 8, Windows 8.1 eller Windows RT utföra taligenkänning och talsyntes.

LÄS MER

Windows Phone 8

Tal-API:er som stöds av Windows Phone 8 och Windows Phone Silverlight 8.1.

LÄS MER

Resurser

Kodexempel

Lär dig hur du skapar appar för Windows genom att experimentera med våra exempel.

LÄS MER

WPDev Feedback

Webbplats för feedback från utvecklare av Windows-plattformen (WPDev).

LÄS MER

Stack Overflow

En webbplats med frågor och svar för programmerare.

LÄS MER