En abstrakt sammansättning av inmatningsgränssnitt, med en Surface-penna och reglage

Coola saker i Windows 10

Vare sig du utvecklar med eller för Windows kan du förbättra dina appar med de nya funktionerna i 10 maj 2020-uppdateringen för Windows.

Skärmbild av WinUI-biblioteket

WinUI 2.4

Den senaste officiella versionen av Windows UI Library – WinUI 2.4 – innehåller nya XAML-kontroller som förbättrar den intuitiva informationsvisningen i din Windows-app. WinUI-API:er kan köras med tidigare versioner av Windows 10. Det betyder att du inte behöver ta med versionskontroller eller villkorlig XAML för att ge stöd för användare som inte har det senaste operativsystemet.

VISA MER

RadialGradientBrush

Med RadialGradientBrush kan du skapa en ellips med en färgtoning som utgår från mitten och som slutar vid en angiven X- och Y-radie.

LÄS MER

ProgressRing

Med ProgressRing-kontrollen kan du hindra användare från att interagera med din app tills en åtgärd har utförts.

LÄS MER

XAML Controls Gallery

Med appen XAML Controls Gallery får du en praktisk förhandsgranskning med varje WinUI-kontroll, inklusive de nya i WinUI 2.4.

LADDA NED APPEN
Bild av en datorskärm med Windows- och Linux-logotyper

Windows-undersystem för Linux

Windows-undersystem för Linux 2 (WSL 2) är en ny version av WSL, som ger betydligt snabbare fil-I/O-prestanda och fullständiga systemanropsfunktioner.

LÄS MER

Installera WSL 2

Vill du komma igång? Följ de här stegen för att installera WSL 2 på din dator.

KOM IGÅNG

Nytt i WSL 2

Lär dig mer om de nya funktionerna i WSL 2 och hur ändringarna påverkar ditt arbetsflöde.

LÄS MER

Docker i WSL

Nu stöds Docker i WSL 2. Lär dig hur du installerar förhandsversionen och hur du integrerar den med VS Code.

LÄS MER
Kvinna som använder en mixad verklighet-enhet vid en datorgenererad bild

Windows AI

Integrera maskininlärningsmodeller i dina appar med Windows Machine Learning. Använd automatisk kodgenerering och nya API:er för maskinvaruaccelererad, lokal utvärdering av tränade modeller på dina Windows 10-enheter. Liksom andra uppdateringar stöder Windows ML nu ONNX version 1.4 (opset 9).

LÄS MER
Bild på paketeringsflöde

MSIX och programmodellen

MSIX är Windows-appaketformatet som ger en modern paketupplevelse för alla Windows-appar. MSIX-formatet (med öppen källkod) bevarar funktionaliteten i befintliga paket samtidigt som det ger tillgång till moderna paketerings- och distributionsfunktioner.

TA REDA PÅ MER

Paketera med tjänster

Nu stöder MSIX och MSIX Package Tool appaket som innehåller tjänster.

LÄS MER

Sparse-paket

Om din app inte har paketerats med MSIX kan du nu konfigurera den med Windows-funktioner som kräver en paketidentitet.

LÄS MER

Värdbaserade appar

Nu kan du skapa värdbaserade appar som delar samma körbara fil och definition som en överordnad app, men som fungerar som en separat app.

LÄS MER

XAML Islands

Med XAML Islands kan du vara värd för UWP-kontroller i dina Windows-skrivbordsprogram. Med de nya NuGet-paketen kan du till och med ha anpassade UWP-kontroller i dina WPF-, Windows Forms- eller C++ Win32-program.

KOM IGÅNG
Bild på Microsoft Edge

.NET Standard 2.0

Dela mer kod mellan UWP-, Android-, iOS-, ASP.NET-, Windows Forms- och WPF-program med hjälp av .NET Standard 2.0-klassbibliotek.

LÄS OM HUR DET GÅR TILL
Visual Studio-logotyp

Visual Studio 2019

Med Visual Studio 2019 är det nu enklare än någonsin att starta nya projekt och felsöka dina befintliga appar. Koda snabbare. Arbeta smartare. Skapa framtiden.

SE NYHETER
Ikon för MR-headset

Blandad verklighet

Bygg appar för integrerande headset som kombinerar den fysiska världen med den virtuella världen.

LÄS OM HUR DET GÅR TILL

Håll dig uppdaterad

Se in i framtiden för Windows 10 med Windows Insider Program

REGISTRERA DIG NU