Cynthia Zanoni

Diversity & Inclusion, JavaScript, Web

Connect

Biyografi

Cynthia Zanoni, 10 yıldan uzun zamanını kodlamaya ve teknolojiyi kullanarak bir fark yaratmak isteyen insanlar geliştirmeye adamış bir yazılım mühendisidir. Şu anda Latin Amerika’da harika işler üretmek üzere geliştiricileri destekleyip güçlendirmek için Microsoft’ta Geliştirici İlişkileri Programı Yöneticisi olarak çalışıyor. Açık kaynak ile çalışmayı çok seviyor ve Latin Amerika genelindeki teknik topluluklarla da sıkı bir iletişim içinde. Mozilla’nın Brezilya’daki birçok projesine katkıda bulundu, Rio Grande do Sul’da mobil ve açık kaynak konusundaki birçok teknik tartışma grubunu yönetti ve kadınların BT pazarındaki yerini güçlendirip geliştirmeyi amaçlayan, kadınlar tarafından yürütülen bir teknoloji girişimi olan WoMakersCode’un da kurucusu. Cynthia 2016’da Mozilla Foundation tarafından Latin Amerika’da çeşitliliği ve sosyal içermeyi destekleyen, teknik alanda çalışan en etkili kadınlardan biri olarak gösterildi. Her zaman yeni şeyler öğrenmek isteyen Cynthia, yeni metodolojileri, araçları, dilleri ve yapay zekayı tartışmak üzere yeni bir toplantı düzenlemek için çalışıyor. JavaScript ile olursa daha iyi ;)

Beceriler

  • Web Geliştirme
  • JavaScript / Node.js / React / TypeScript
  • AI
  • Python
  • Ruby
  • Web Erişilebilirliği
  • Program / Topluluk Yönetimi
  • Çeşitlilik ve Sosyal İçerme