Azure Tech Groups

Program Azure Tech Groups propojuje skupiny technických uživatelů z celého světa a nabízí jim prostředky a nástroje k rozšíření znalostí technologií Microsoftu.