Bob German

Development on Microsoft 365 with Azure

Connect

Biografi

Jeg er talsperson for utviklere av skyteknologi hos Microsoft. Jeg fokuserer på Microsoft Teams og Microsoft Graph, og er et bidragsytende medlem av teamet for mønstre og fremgangsmåter i Microsoft 365.

Jeg begynte å utvikle samarbeidsprogrammer i SharePoint, og har nå utvidet dette til å omfatte hele skyen til Microsoft 365 og deler av Azure. Før jeg begynte i teamet til Cloud Advocacy jobbet jeg i teamet til One Commercial Partner, der jeg hjalp partnere med å bygge programmer i Microsoft 365.

Før det var jeg MVP for utvikling av Office og jobbet for BlueMetal Architects, hvor jeg ledet deres øvelser i SharePoint. Jeg jobbet også på det aller første Microsoft Technology Center i nærheten av Boston, der jeg hjalp hundrevis av kunder med å designe samarbeidsprogrammer, og bygde ofte ut de vanskelige/risikofylte delene av laboratoriene våre for konseptgodkjenning.

Tekniske ferdigheter

  • Utvikling av Microsoft Teams
  • Microsoft Graph
  • SharePoint Framework
  • Microsoft Bot Framework
  • Utvikling av NodeJS i TypeScript og ES6
  • Utvikling av .NET Core i C#
  • Azure Active Directory
  • Azure App Services, serverløse tjenester, LUIS og kognitive tjenester i QnA Maker

Mine prosjekter