Bob German

Development on Microsoft 365 with Azure

Connect

Życiorys

Jestem ambasadorem deweloperów rozwiązań w chmurze. Pracuję dla firmy Microsoft, skupiam się na usłudze Microsoft Teams i programie Microsoft Graph oraz jestem aktywnym członkiem zespołu ds. wzorców i praktyk platformy Microsoft 365.

Zacząłem tworzyć aplikacje do współpracy w programie SharePoint, a teraz rozszerzyłem to w celu uwzględnienia całej chmury platformy Microsoft 365 i części platformy Azure. Przed dołączeniem do zespołu ambasadorów chmury pracowałem w zespole One Commercial Partner, gdzie pomagałem partnerom tworzyć aplikacje na platformie Microsoft 365.

Wcześniej byłem specjalistą MVP ds. tworzenia rozwiązań w pakiecie Office i pracowałem dla firmy BlueMetal Architects, gdzie kierowałem jej działaniami związanymi z programem SharePoint. Pracowałem również w pierwszym centrum technologii firmy Microsoft blisko Bostonu, gdzie pomogłem kilkuset klientom w projektowaniu aplikacji do współpracy, często opracowując trudne/ryzykowne części w naszych laboratoriach koncepcyjnych.

Umiejętności techniczne

  • Programowanie w usłudze Microsoft Teams
  • Microsoft Graph
  • SharePoint Framework
  • Microsoft Bot Framework
  • Programowanie na platformie NodeJS w językach TypeScript i ES6
  • Programowanie na platformie .NET Core w języku C#
  • Azure Active Directory
  • Azure App Services, rozwiązania bezserwerowe, usługi poznawcze LUIS i QnA Maker

Moje projekty