Przewodnik po programie Azure Tech Groups

Wprowadzenie

Lokalne grupy użytkowników stanowią dla deweloperów i osób zainteresowanych poznawaniem nowych technologii okazję do spotykania się z innymi specjalistami, uczniami lub studentami i entuzjastami w ich okolicy. Te grupy zapewniają środowisko do pracy w sieci, uczenia się nowych umiejętności, współpracy nad projektami i dzielenia się wiedzą. Program Azure Tech Groups łączy lokalne grupy użytkowników platformy Azure ze sobą, z ekspertami firmy Microsoft oraz z szerszą społecznością techniczną platformy Azure.

Korzyści z programu

W ramach programu Azure Tech Groups grupy otrzymują pomoc techniczną, inspirację, głębszą łączność ze społecznością platformy Azure i następujące korzyści:

 • Kwartalne rozmowy z liderami grup, które umożliwiają kontaktowanie się z innymi propagatorami platformy Azure i ekspertami firmy Microsoft, udostępnianie najlepszych rozwiązań i uczenie się od innych liderów społeczności.
 • Dostęp do ekskluzywnej przestrzeni społeczności dla liderów grup w witrynie Microsoft Tech Community.
 • Wczesny dostęp do zawartości związanej z platformą Azure, takiej jak książki elektroniczne, klipy wideo z instrukcjami, najlepsze rozwiązania, przykłady kodu i wskazówki dotyczące architektury.
 • Zasoby i narzędzia (takie jak zawartość typu „wydarzenie w pudełku”) utworzone przez ekspertów technicznych, zaprojektowane w celu angażowania członków grupy w korzystanie z najnowszych produktów i usług platformy Azure.

Komunikacja w ramach programu

Liderzy grup i ich zastępcy będą otrzymywać od firmy Microsoft regularne wiadomości, aktualizacje i najważniejsze informacje dotyczące programu, informacje o nadchodzących wydarzeniach, możliwościach uczenia się i przydatnych zasobach. Co kwartał liderzy grup i ich zastępcy są zapraszani do wzięcia udziału w rozmowie online z zespołem firmy Microsoft. Zaproszenia i spotkania są wysyłane przed każdą rozmową. Jeśli przeoczysz rozmowę, pliki do ponownego odtwarzania i prezentacje będą dostępne w obszarze Zasoby lidera grupy w serwisie GitHub.

Azure Tech Groups — Centrum liderów

Jako lider grupy, będziesz mieć dostęp do obszaru Azure Tech Groups — Centrum liderów w witrynie Microsoft Tech Community. Jest to dedykowane centrum, w którym można nawiązywać łączność z innymi członkami programu Azure Tech Groups i zespołem firmy Microsoft w obszarze Dyskusje, czytać o ważnych wiadomościach, aktualizacjach i funkcjach w obszarze Blog i dzielić się najlepszymi rozwiązaniami, sugestiami oraz innymi inspiracjami w obszarze Pomysły.

Liderom grup i ich zastępcom jest udzielany dostęp w ramach procesu dołączania i mogą oni natychmiast wyświetlać zawartość. Aby uczestniczyć w dyskusjach i dodać centrum do menu Moje centra, musisz zostać członkiem. Aby zostać członkiem, kliknij pozycję Dołącz na stronie Centrum liderów. Azure Tech Groups - Leaders Hub - click join to become a member

Aby znaleźć swój identyfikator użytkownika:

 1. Przejdź do witryny https://techcommunity.microsoft.com/.
 2. Zaloguj się za pomocą konta Microsoft.
 3. Kliknij swój awatar w prawym górnym rogu i wybierz pozycję Mój profil.
 4. Liczba na końcu adresu URL to Twój identyfikator użytkownika.

Przykład: identyfikator użytkownika dla „https://techcommunity.microsoft.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/123456" to 123456.

Wyselekcjonowana zawartość

Bądź jedną z pierwszych osób, które usłyszą o nowej zawartości i inicjatywach od zespołu platformy Azure. Uzyskaj dostęp do prezentacji, laboratoriów, filmów wideo, wyzwań związanych z umiejętnościami i innej zawartości przeznaczonej do używania podczas spotkań grupy użytkowników.

Zasoby i narzędzia

Niezależnie od tego, czy organizujesz spotkania osobiście, czy wirtualnie, możesz znaleźć przydatne zasoby i narzędzia do obsługi spotkań. Zapoznaj się z witryną Azure Tech Community, aby znaleźć lub udostępnić zawartość.

Wymagania programu

Aby dołączyć do programu Azure Tech Groups, grupa musi spełniać następujące kryteria:

 • posiadanie lidera i jego zastępcy, który będzie reprezentować grupę przed firmą Microsoft;
 • utrzymywanie opublikowanego kodeksu postępowania, który jest łatwo dostępny ze strony głównej grupy;
 • brak naliczania członkom opłaty za uczestnictwo w spotkaniach grupowych z wyjątkiem sytuacji, gdy członkowie ponoszą koszty miejsca lub obsługi (np. jedzenie i napoje);
 • utrzymywanie regularnej kadencji spotkań i przeprowadzanie co najmniej sześciu spotkań rocznie związanych z produktami i usługami platformy Azure lub ich dotyczących;
 • przestrzeganie kodeksu postępowania programu Azure Tech Groups.

Kierownictwo grupy

Grupy uczestniczące w programie Azure Tech Groups są proszone o wskazanie zarówno lidera grupy, jak i jego zastępcy, którzy będą pełnić rolę podstawowej i pomocniczej osoby kontaktowej grupy. Dzięki temu jeśli kierownictwo grupy zmieni się wraz z upływem czasu, grupa nie zostanie oddzielona od programu z powodu braku prawidłowej osoby kontaktowej.

Zmiany kierownictwa

Rozumiemy, że wraz z upływem czasu operacje i kierownictwo grup mogą się zmieniać. Jeśli lider lub jego zastępca opuszcza grupę, zespół programu Azure Tech Groups powinien zostać o tym powiadomiony pocztą e-mail przez lidera grupy pod adresem azure-tech-groups@microsoft.com, aby zapewnić aktualność informacji o grupie.

Kodeks postępowania

Ludzie są podstawą społeczności. Aby społeczność się rozwijała, musi wspierać różnorodność myślenia i zapewniać bezpieczeństwo swoim członkom. Firma Microsoft jest głęboko zaangażowana we wspieranie różnorodności i inkluzywności. Wszyscy pracownicy firmy Microsoft mają zapewnione bezpieczne środowisko pracy utrzymane w kulturze wzajemnego szacunku i odpowiedzialności. Członkowie naszego zespołu i partnerzy społeczności powinni mieć zapewnione takie samo środowisko.

Problemy dotyczące postępowania występują rzadko. Jednak gdy tak się dzieje, są one często bardzo publiczne i nacechowane silnymi emocjami. Społeczność powinna być na to przygotowana w następujący sposób:

 • Jasny i dostępny kodeks postępowania, w którym wyszczególniono normy, zgodnie z którymi są prowadzone projekty lub wydarzenia
  • Promowane zachowania i wytyczne społeczności
  • Lista typowych zachowań, które są zabronione (np. nękanie)
 • Proces rozwiązywania problemów w przypadku, gdy te normy nie są przestrzegane

Na stronie docelowej lub w witrynie internetowej grupy powinien być wyświetlany kodeks postępowania. Jeśli jeszcze go nie masz, zapoznaj się z następującymi przykładami:

Środowisko bezpłatne

Aby obniżyć barierę wejścia i zapewnić dostęp możliwie największej liczbie uczestników, członkowie programu Azure Tech Groups nie powinni naliczać opłat za wstęp na spotkania. Jednak dozwolone jest pewne przekazywanie kosztów (np. miejsce, napoje i inne opłaty za obsługę).

Kadencja spotkań

Wiele grup omawia szeroki zakres tematów w ciągu roku. Grupa powinna każdego roku organizować co najmniej 6 spotkań związanych z platformą Azure. W związku z szybkim rozwojem krajobrazu technicznego zalecamy zaplanowanie ich na przestrzeni całego roku, aby umożliwić korzystanie z najbardziej aktualnej zawartości związanej z najnowszymi wydaniami produktów i usług.

Dołączanie do programu

Dołączenie do programu Azure Tech Groups wymaga przejścia przez prosty proces składania wniosku. Grupy są oceniane przez zespół programu i regularnie przeglądane przez cały rok. Złóż wniosek teraz.

Opuszczanie programu

Jeśli Twoja grupa nie chce już być częścią programu Azure Tech Groups, chcielibyśmy zostać o tym poinformowani. Liderzy grupy powinni skontaktować się z zespołem programu Azure Tech Groups pod adresem azure-tech-groups@microsoft.com.