Bob German

Development on Microsoft 365 with Azure

Connect

Biografi

Jag är en molnutvecklarrådgivare på Microsoft som fokuserar på Microsoft Teams och Microsoft Graph. Jag är även del av Microsoft 365-teamet för mönster och metoder.

Jag började utveckla program för samarbete på SharePoint och har nu utökat detta för att omfatta hela Microsoft 365-molnet och delar av Azure. Innan jag gick med i Cloud Advocacy-teamet jobbade jag i One Commercial Partner-teamet där jag hjälpte våra partner att skapa program på Microsoft 365.

Innan dess var jag Office Development MVP och arbetade för BlueMetal Architects, där jag ledde deras SharePoint-verksamhet. Jag arbetade även vid Microsofts allra första Microsoft Technology Center i närheten av Boston där jag hjälpte hundratals kunder utforma program för samarbete. Jag hjälpte även ofta till med att skapa de svåra/riskfyllda delarna i våra Proof av Concept-labb.

Tekniska kunskaper

  • Microsoft Teams-utveckling
  • Microsoft Graph
  • SharePoint Framework
  • Microsoft Bot Framework
  • NodeJS-utveckling i TypeScript och ES6
  • .NET Core-utveckling i C#
  • Azure Active Directory
  • Azure App Services, Serverless, LUIS och QnA Maker Cognitive Services

Mina projekt