Azure Tech Groups

Azure Tech Groups-programmet sammanför tekniska användargrupper från hela världen med resurser och verktyg som utökar deras kunskaper om Microsofts tekniker.