Azure Tech Groups-programguiden

Komma igång

Lokala användargrupper ger utvecklare och de som är intresserade av att lära sig nya tekniker möjligheten att träffa andra experter, studenter och entusiaster i deras område. Grupperna skapar en miljö för att nätverka, lära sig nya färdigheter, samarbeta i projekt och dela kunskaper. Azure Tech Groups kopplar samman Azure-användargrupper med andra användargrupper, med Microsoft-experter och med den bredare tekniska Azure-communityn.

Programfördelar

Som en del av Azure Tech Groups-programmet får grupper support, inspiration och en djupare koppling till Azure-communityn, samt följande fördelar:

 • Kvartalsvisa gruppledarsamtal som ger dig möjlighet att prata med andra Azure-evangelister och Microsoft-experter, dela metodtips och lära dig av andra gruppledare.
 • Åtkomst till ett exklusivt communityutrymme för gruppledare på Microsoft Tech Community.
 • Tidig åtkomst till Azure-relaterat innehåll, till exempel e-böcker, instruktionsvideor, metodtips, kodexempel och arkitekturvägledning.
 • Resurser och verktyg (till exempel "event-in-a-box"-innehåll) som skapats av tekniska experter för att ge dina gruppmedlemmar tillgång till de senaste Azure-produkterna och -tjänsterna.

Programinformation

Gruppledare och medledare får regelbundet information från Microsoft om nyheter, programuppdateringar och höjdpunkter, kommande evenemang, utbildningsmöjligheter och användbara resurser. Varje kvartal bjuds gruppledare och medledare in att delta i ett onlinesamtal med Microsoft-teamet. Inbjudningar och agendor skickas före varje samtal. Om du missar ett samtal finns repriser och presentationer i gruppledarresurserna på GitHub.

Azure Tech Groups – Leaders Hub

Som ledare för en grupp har du åtkomst till Azure Tech Groups – Leaders HubMicrosoft Tech Community. Det här är en dedikerad hubb där du kan komma i kontakt med andra medlemmar i Azure Tech Groups och Microsoft-teamet i diskussioner, läsa om viktiga nyheter, uppdateringar och funktioner i bloggen och dela metodtips, förslag och inspirerande material i avsnittet för idéer.

Gruppledare och medledare beviljas åtkomst som en del av registreringsprocessen och kan visa innehåll direkt. Om du vill delta i diskussioner och lägga till hubben på menyn My Hubs (Mina hubbar) måste du först bli medlem. Klicka på Join (Gå med) på Leaders Hub-sidan om du vill bli medlem. Azure Tech Groups - Leaders Hub - click join to become a member

Så här hittar du ditt användar-ID:

 1. Gå till https://techcommunity.microsoft.com/.
 2. Logga in med ditt Microsoft-konto.
 3. Klicka på din avatar längst upp till höger och välj My Profile (Min profil).
 4. Siffran i slutet av URL:en är ditt användar-ID.

Exempel: Användar-ID:t för https://techcommunity.microsoft.com/t5/user/viewprofilepage/user-id/123456" är 123456.

Kuraterat innehåll

Bli bland de första att få ta del av nytt innehåll och nya initiativ från Azure-teamet. Få åtkomst till presentationer, labbar, videor, kunskapsutmaningar och annat innehåll som du kan använda i dina användargruppmöten.

Resurser och verktyg

Det finns användbara resurser och verktyg som du kan använda, oavsett om du ska hålla ett personligt eller virtuellt möte. Du kan hitta och dela innehåll på Azure Tech Community.

Programkrav

Följande villkor måste uppfyllas för att gruppen ska få gå med i Azure Tech Groups-programmet:

 • Gruppen måste ha en gruppledare och medledare som representerar gruppen gentemot Microsoft.
 • Gruppen måste upprätthålla uppföranderegler som enkelt kan nås på gruppens startsida.
 • Medlemmarna får inte debiteras för att delta i gruppmöten, men de får debiteras för lokalhyra eller andra möteskostnader (t.ex. mat och dryck) vid behov.
 • Gruppen måste ha möten med jämna mellanrum och ha minst sex möten per år, och dessa möten måste vara relaterade till eller handla om Azure-produkter och -tjänster.
 • Följ Azure Tech Groups regler för uppförande.

Gruppledarskap

Grupper som deltar i Azure Tech Groups ombeds ange både en gruppledare och en medledare, som utgör gruppens primära och sekundära kontakt. Det här är ett sätt att säkerställa att gruppen inte utesluts från programmet på grund av att en giltig kontaktperson saknas, till exempel om gruppledaren byts ut.

Förändringar i ledningen

Vi är medvetna om att en grupps verksamhet och ledning kan förändras med tiden. Om en gruppledare eller medledare lämnar gruppen måste gruppledaren informera Azure Tech Groups-programteamet om detta via e-post till azure-tech-groups@microsoft.com så att de kan uppdatera gruppinformationen.

Uppförandekod

Det är människorna som utgör grunden för en community. För att en community ska blomstra måste den uppmuntra olika tankesätt och skydda medlemmarna. Microsoft är djupt engagerade i att främja mångfald och inkludering. Alla medarbetare på Microsoft har en säker arbetsmiljö och en kultur som bygger på ömsesidig respekt och ansvarstagande. Vi vill att våra teammedlemmar och communitypartner också ska ha en sådan miljö.

Uppförandeproblem inträffar sällan. Med när det uppstår sådana problem blir de ofta mycket offentliga och rör upp starka känslor. Det är viktigt att communityn har förberett följande:

 • Tydliga och lättillgängliga uppföranderegler som anger vilka normer som gäller för projekt och evenemang
  • Vilka beteenden som uppmuntras och riktlinjer för communityn
  • En lista över vanliga beteenden som är förbjudna (t.ex. trakasserier)
 • En problemlösningsprocess för att hantera fall där normerna inte efterlevs

Regler för uppförande som är tillgängliga på gruppens landningssida eller webbplats. Om du inte har någon kan du granska följande exempel:

Avgiftsfritt deltagande

För att det ska vara enkelt att komma igång och så många som möjligt ska kunna delta ska medlemmarna i Azure Tech Groups-programmet inte debiteras någon inträdesavgift för mötena. Men det är tillåtet att vid behov debitera medlemmarna för lokalhyra eller andra möteskostnader (t.ex. mat och dryck).

Mötesfrekvens

Många grupper har möten om en mängd olika ämnen under ett år. Din grupp bör hålla i minst sex möten som rör Azure varje år. Eftersom tekniklandskapet utvecklas snabbt rekommenderar vi att dessa schemaläggs under hela året så att du kan dra nytta av det senaste innehållet för de senaste versionerna av produkterna och tjänsterna.

Gå med i programmet

Din grupp måste genomgå en enkel antagningsprocess för att gå med i Azure Tech Groups-programmet. Grupper utvärderas av programteamet och granskas med jämna mellanrum under året. Ansök nu.

Lämna programmet

Om din grupp vill lämna Azure Tech Groups vill vi gärna att du hör av dig. Gruppledare kan kontakta Azure Tech Groups på azure-tech-groups@microsoft.com.