Skip to main content

Let's Get Technical

Join Microsoft Reactor and engage with startups and developers live

Ready to get started with AI?  Microsoft Reactor provides events, training, and community resources to help startups, entrepreneurs and developers build their next business on AI technology. Join us!

Let's Get Technical

Join Microsoft Reactor and engage with startups and developers live

Ready to get started with AI?  Microsoft Reactor provides events, training, and community resources to help startups, entrepreneurs and developers build their next business on AI technology. Join us!

Go back

Let's Get Technical

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Coding, Languages, and Frameworks, Low/No-Code, DevOps, AI

Language: English, Chinese Simplified, Chinese Traditional

 • Events in this Series:
 • 19

The Let’s Get Technical is a series of three short 55-minute virtual events, delivering technical demos and know-hows of the latest technologies. Debuting in Indonesia, then the Philippines, Thailand, Singapore, we have reached out to thousands of developers around in ASEAN and we are now back with more specially curated content! From the latest advancements in ChatGPT, Azure OpenAI, Copilot and Generative AI, and of course, the topics list doesn't stop here. We have a diverse range of subject matter experts and topics that will enrich your technical expertise.

From 2024, we'll be delivering these content language specific - this means that if you are multi-lingual, you are now able to access to more content and more speakers!

-- Chinese/Mandarin --
Let's Get Technical 是三个简短的 55 分钟虚拟活动,提供最新技术的技术演示和专业知识。我们很高兴现在推出这个系列的中文版,这样您也可以享受这个内容!

-- Filipino/Tagalog --
Ang Let’s Get Technical Philippines ay bumabalik sa pangalawang yugto na may pinakabago at pinakamainit na mga paksa - Generative AI, Copilot at isang espesyal na episode sa ChatGPT sa pinakahuling virtual na kaganapan.
Ang Let's Get Technical ay isang serye ng tatlong maiikling 55 minutong virtual na kaganapan, na naghahatid ng mga teknikal na demo at kaalaman sa mga pinakabagong teknolohiya. Nag-debut sa Indonesia, Pilipinas, Thailand, Singapore, Vietnam, at muli itong babalik sa Pilipinas!

Upcoming Events

Click on an event below to learn more and register for individual events.

All times in - (UTC) Coordinated Universal Time

Mar

07

Thursday

2024

The ABCs of Co-pilot in the Microsoft World this New Year (Tagalog)

9:00 AM - 10:00 AM

Join us for an immersive journey into the world of Microsoft Copilot, where we'll unravel the ABCs of its diverse capabilities and guide you through the process of adoption, building, and customization. Whether you're a seasoned developer or just starting, this 55-minute session is designed to equip you with the knowledge and skills needed to leverage Copilot effectively in the Microsoft ecosystem. You will learn how you can integrate Co-pilot into your workflow, build with Copilot, customise it to meet your specific needs, and finally witness demos, and use cases. ABCs ng Copilot sa Mundo ng Microsoft ngayong Bagong Taon Sumama sa amin sa isang kakaibang paglalakbay sa mundo ng Microsoft Copilot, kung saan paguusapan natin ang ABCs ng kanyang iba't ibang kakayahan at gagabayan ka namin sa proseso ng pagsanib, pagtatayo, at pag-customize. Kahit na ikaw ay isang batikang developer o nagsisimula pa lamang, ang sesyong ito na tumatagal ng 55 minuto ay idinisenyo upang bigyan ka ng kaalaman at kasanayan na kinakailangan upang mapakinabangan mo ng epektibo ang Copilot sa ekosistema ng Microsoft. Matututunan mo kung paano mo maaaring isama ang Co-pilot sa iyong gawain, magtayo gamit ang Copilot, ayusin ito ayon sa iyong partikular na pangangailangan, at sa wakas, makakakita ng mga demo at mga paggamit.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English, Filipino

Details

Speakers

Past Events in this Series

Feb

15

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Paano lumikha ng apps na walang coding (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Pagaralan kung papaano lumikha ng applications na ginagamitan ng mga sumusunod: Canvas Apps Model Driven Apps Cards (Preview) Dataverse Microsoft Learn Documents https://aka.ms/PowerAppsMaker Host Michael John Pena Si Michael ay isang bihasang teknolohista na nakabase sa Sydney, Australia at isang Microsoft MVP. Siya ang punong CTO ng P/E Capital Investments, Ashtree Block Ventures LLC, Ashtree Block Ventures DAO, Fowl Play Inc, Ashtree Block Technologies Pty Ltd. Kasalukuyan siyang nagmamay-ari ng Datachain Consulting, isang kumpanya na nakatutok sa pagdemokraskya ng AI at Blockchain na mga teknolohiya. Isa rin siyang technical advisor sa ilang mga startup ng teknolohiya tulad ng Lumachain. Ang kanyang mga tungkulin ay nagbibigay-daan sa kanya na tuklasin ang mga makabagong teknolohiya ng Artificial Intelligence, Blockchain, IoT, Edge Computing, at ang Cloud. Speaker Si Paul Soliman ay ang CEO / CTO ng Hacktiv Colab Inc, isang kumpanya sa Pilipinas . Siya ay may 11 taon ng kadalubhasaan sa industriya ng Enterprise Application. Siya rin ang CEO ng Bayanichain at Founder ng BizApps PH Community & Co Founder ng ASEANS MS BIZAPPS UG Community. Naglilingkod siya bilang consultant ng negosyo at teknolohiya para sa mga paaralan at para sa iba pang mga kumpanya ng IT sa APAC.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Coding, Languages, and Frameworks

Language: Filipino

View on Demand

Feb

22

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Top 5 New Features of SQL Server 2022 (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Halina't tuklasin ang mga pinakabagong features at improvement sa SQL Server 2022 at kung paanong mas pinaigting at pinadali ang pag gamit nito mula sa sarili nyong Data Center hanggang sa Azure Cloud. Microsoft Learn Documents https://aka.ms/SqlServerwhatsnew2022 Host Michael John Pena Si Michael ay isang bihasang teknolohista na nakabase sa Sydney, Australia at isang Microsoft MVP Bryan Anthony Garcia Microsoft Azure & Developer Technologies MVP Senior Developer, XAM Consulting Speaker Si Pio Balistoy ay isang Microsoft MVP para sa Data Platform na naka base sa Singapore. Isa syang Data Professional na may malawak na karanasan sa SQL Server. Kasalukuyan syang Lead Database Consultant para sa Pythian. Ipinapakita niya ang kanyang kahalingan sa SQL Server bilang aktibong lider sa Azure Data Community sa Pilipinas at Singapore. Nagsilbi din siyang board member ng Microsoft Azure Data Community Advisory Board. Ibinabahagi nya rin ang kanyang karanasan sa pagsasalita tungkol sa SQL Server at Azure Data sa mga ibat ibang Conferences sa loob at labas ng bansa.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Coding, Languages, and Frameworks

Language: Filipino

View on Demand

Mar

01

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Panimula sa event-driven na arkitektura (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Alamin kung ano at paano lumikha ng isang solusyon na nakabatay sa mga pangyayari o "events". Bibisitahin din natin ang iba't ibang estilo ng ganitong tipo ng arkitektura gamit ang serbisyo ng Azure. Microsoft Learn Documents https://aka.ms/Architectureguidelinesstyles Host Michael John Pena Si Michael ay isang bihasang teknolohista na nakabase sa Sydney, Australia at isang Microsoft MVP Pio Balistoy Data Platform Microsoft MVP Lead Consultant, The Pythian Group Speaker Si Bryan Anthony Garcia ay isang Senior Consultant at Cloud Architect. Siya rin ay isang Microsoft MVP para sa Developer Technologies at Azure sa loob ng anim na taon. Siya rin ay pitong taong dalubhasa sa paggawa ng mga aplikasyon sa web at mobile. Ngunit sa mga nakalipas na apat na taon, siya ay nagpokus sa paggawa ng imprastraktura at aplikasyon sa cloud at devops. Mahilig si Bryan na magbahagi ng kanyang mga kaalaman sa cloud, devops, at pagdedevelop ng mga aplikasyon sa pamamagitan ng pagsusulat, pagsasalita sa publiko, podcast, at talakayan sa internet.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Low/No-Code

Language: Filipino

View on Demand

Mar

08

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Abakada ng Microsoft BizApps (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Tara at sabay-sabay natin tuklasin ang makabagong alpabeto sa mundo ng Microsoft Biz Apps Microsoft Learn Documents https://aka.ms/Certificationsexamspl100 Host Bryan Anthony Garcia Microsoft Azure & Developer Technologies MVP Senior Developer, XAM Consulting Pio Balistoy Data Platform Microsoft MVP Lead Consultant, The Pythian Group Speaker Doher Drizzle Pablo Ako ay nakatutok na gumawa at mamahala ng isang matagumpay na organisasyong digital transformation sa tulong ng aking karanasan at kaalaman sa PMP framework for project management, scrum Master for Business Applications, Microsoft FastTrack Success by Design, LEAN Six Sigma for Process Excellence , Microsoft Catalyst IDEA, Microsoft Office 365 , Dynamics 365 CE o CRM, Blackboard Solutions at ibang educational solutions at higit sa lahat Project Implementation. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang Atenean! Isabelina at higit sa lahat ako ay isang Bicolana! Kaya naman ako ay naniniwala na Lahat ay posible, kahanga-hanga at walang kapantay ang lakas kapag kasangga ang Microsoft Business Applications.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Coding, Languages, and Frameworks

Language: Filipino

View on Demand

Jul

13

Thursday

2023

Let's Get Technical – Deliver quality services with IaC on Azure DevOps (English)

8:00 AM - 9:00 AM

As software projects grow, that doesn’t mean that your work has to be more challenging. In this session, we show you how you can use IaC (Infrastructure as Code) and leverage the built-in feature of Microsoft Azure DevOps to implement your DevOps lifecycle for Infrastructure implementation, operations, and management, along with change management controls.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: DevOps

Language: English

View on Demand

Aug

30

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Create Generative Text AI Visuals in Power BI (Tagalog)

11:00 AM - 12:00 PM

Long before ChatGPT made AI a household term, AI-powered visuals in Power BI have been around for years. What can you do with these visuals and how does it increase your productivity? Join us for a session as we discuss stock AI visuals, as well as custom visuals available on the web. Bago pa sumikat ang ChatGPT, ilang taon ng may AI-powered visuals sa Power BI. Ito ay isang talakayan ukol sa stock AI visuals, pati na din custom visuals na maaaring makuha sa internet.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Sep

06

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Build apps efficiently with AI Copilot in BizApps (Tagalog)

11:00 AM - 12:00 PM

Learn how AI technologies are transforming business operations and how Copilot in the BizApps ecosystem can enhance your productivity. Gain insights into the latest updates, amazing capabilities, and ground-breaking possibilities when developing applications! Join us and be prepared to unlock the future of business applications. Matuto kung paano binabago ng mga teknolohiyang AI ang paraan ng operasyon ng mga negosyo at kung paano maaaring mapataas ang iyong produktibidad sa pamamagitan ng Copilot sa BizApps ecosystem. Magkaroon ng kaalaman sa mga pinakabagong update, mga kahanga-hangang kakayahan, at marahas na mga posibilidad para sa iyong organisasyon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na manatiling nauuna sa mga kaganapan! Sumali at maging handa upang buksan ang kinabukasan ng mga business application. Magparehistro na at maging handa na magbukas ng mga posibilidad!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Sep

07

Thursday

2023

GitHub Codespaces 和 Copilot 介绍 (Mandarin)

8:00 AM - 9:00 AM

你有在 使用 GitHub 吗?在日常你有跨设备跨地域维护你的项目的需要吗?还有你希望 AI 辅助你编程提升你的开发技能,缩短开发周期吗 ? 本次课程会围绕 GitHub Codespaces 和 GitHub Copilot 打造你的智能化开发环境 Are you using GitHub? Do you need to maintain your projects across devices and regions in daily life? And do you want AI to assist you in programming to improve your development skills and shorten the development cycle? This session will introduce how to build your intelligent development environment around GitHub Codespaces and GitHub Copilot

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Chinese Simplified, Chinese Traditional

View on Demand

Sep

13

Wednesday

2023

使用提示工程和提示流创建正确的提示 | Prompt Engineering and Prompt Flow (Mandarin)

8:00 AM - 9:00 AM

相信您也有类似的经历,同样一个问题,因为提问方式的不同,答案竟然可以有那么大的差别;相信您也有类似的体验,使用检索增强生成的GPT模型,例如Bing Chat,能够提供更准确的答案。那么让我们一起来看看有趣的提示工程和提示流。 Ever felt like the answers to the same question can be so different when you do an online search? You aren't alone in experiencing this, but there's definitely a right solution to this. The GPT model using retrieval augmented generation, such as Bing Chat, can provide answers more accurately. Let us show you how this can be done. Join us for this session as we take a look at interesting prompt engineering and prompt flow. 关于Let's Get Technical Let's Get Technical 是三个简短的 55 分钟虚拟活动,提供最新技术的技术演示和专业知识。我们很高兴现在推出这个系列的中文版,这样您也可以享受这个内容! About Let's Get Technical The Let’s Get Technical is a series of three short 55-minute virtual events, delivering technical demos and know-hows of the latest technologies. Debuting in Indonesia, then the Philippines, Thailand, Singapore, and Vietnam. We are thrilled to launch this series now in Mandarin so you too, can enjoy this content!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Chinese Simplified, Chinese Traditional

View on Demand

Sep

13

Wednesday

2023

Let's Get Technical SPECIAL - Integrate ChatGPT into your next app! (Tagalog)

11:00 AM - 12:00 PM

ChatGPT is a natural language processing tool driven by AI technology that allows you to have human-like conversations and much more - From answering questions, teaching, a step-by-step process, to even coding a game without worrying about handling multiple if-else statements in your API logic. Stay ahead of the curve, join us in our session as we show how you can integrate ChatGPT as you develop your next game and/or application!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Sep

20

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Azure AI Services 和 Azure OpenAI 介绍 | Introduction (Mandarin)

8:00 AM - 9:00 AM

您是否在日常生活中使用ChatGPT? 您是否想了解ChatGPT怎么实践的? 在本次课程中,我们讲与您分享Azure中的不同AI技术,包含认知服务和机器学习,以及利用Azure OpenAI建置专属于你的ChatGPT Are you using ChatGPT in your daily life? Do you want to explore the technologies that powers ChatGPT? In this session, we will be sharing with you the different AI technologies in the Azure cloud services such as Azure Machine Learning and Azure OpenAI. You will learn how to use these services to create, train, and deploy machine learning models for various scenarios. You will also discover Azure OpenAI, which offers advanced language AI with OpenAI GPT-4, GPT-3, and DALL-E models. Join us to learn how to empower your own project with these services!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Chinese Simplified, Chinese Traditional

View on Demand

Jan

11

Thursday

2024

Let's Get Technical - Experience the power of Gen AI (English)

8:00 AM - 9:00 AM

Experience the power of Gen AI: Azure OpenAI multi modal searches on Enterprise data Do you know you can Chat/search text and images from your enterprise/proprietary data and files? Experience the power of Rich comprehension, inferencing and knowledge mining capability on complex documents across your organization to understand charts, search text/tables and images within files, build knowledge graphs seamlessly, all with the power of Azure OpenAI. Join us at this interactive session of Let's Get Technical with our speaker, Priyanka Shah, Microsoft Most Valuable Professional (AI), AI Practice Head, Avanade Asia, and Global speaker, blogger for AI/ML and AI Innovation.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Jan

25

Thursday

2024

Experience Github CoPilot on Azure Data Studio (English)

8:00 AM - 9:00 AM

Copilot is revolutionizing the user experience and supercharging productivity across the Microsoft ecosystem. Now it also aims to transform your Data and coding tasks with Github Copilot now available in Azure Data Studio. Let's explore how copilot is integrated with Data Studio and see how it can change or assist the way you write your queries. If this is also your first time hearing about Azure Data Studio, don't fret. Join this Let's Get Technical session with our lovely guest, Pio Balistoy to find out more about this very versatile tool for your data exploration.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Feb

01

Thursday

2024

Functions and Prompt Engineering for Azure OpenAI

8:00 AM - 9:00 AM

Join us for this engaging session as we share the advanced techniques of prompt engineering and function usage for Azure OpenAI. You will learn how to design and optimize prompts to better utilize Large Language Models and how to use Azure OpenAI functions to improve the quality of the model’s responses. This session is ideal for those who are already familiar with the basics of LLMs and want to take their skills to the next level.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Feb

22

Thursday

2024

Let's Get Technical - Unlock Business Potential with Microsoft AI Builder (Tagalog)

9:00 AM - 10:00 AM

Cost-Effective Innovation: Unlocking Business Potential with Microsoft AI Builder Entrepreneurs are invited to delve into the cost-effective solutions offered by Microsoft AI Builder in this engaging talk. Learn how to leverage AI Builder's affordable, easy-to-use AI models and tools to optimize business processes, enhance customer experiences, and boost efficiency without breaking the bank. We'll cover strategies for integrating AI into your current systems cost-effectively, showcase successful case studies, and provide insights into maximizing ROI with AI technology. This talk is a must-attend for entrepreneurs keen on achieving high-impact results with minimal investment. Inaanyayahan ang mga negosyante na tuklasin ang mga abot-kayang solusyon na inaalok ng Microsoft AI Builder sa kapana-panabik na talakayang ito. Alamin kung paano gamitin ang abot-kaya at madaling gamiting mga modelo at tool ng AI Builder upang i-optimize ang mga proseso ng negosyo, pagandahin ang karanasan ng mga kostumer, at itaas ang kahusayan nang hindi gumagastos ng malaki. Tatalakayin natin ang mga estratehiya para sa epektibong pagamit ng AI sa inyong kasalukuyang mga Sistema. Ipapakita ang mga totoong gamit ng AI at paano ito magbibigay ng pananaw sa pag-maximize ng ROI. Ang talakayang ito ay kailangang salihan ng mga negosyanteng nagnanais na matutong gumamit ng AI na hindi kinakailangan gumastos ng sobra sobra.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Filipino

View on Demand

Feb

29

Thursday

2024

Let's Get Technical - Build your own industry Copilot (Tagalog)

9:00 AM - 10:00 AM

Build your own industry Copilot with Azure Open AI and Semantic Kernel In this session, you will learn how to utilize Azure Open AI and Semantic Kernel to construct a customized, intelligent assistant for your unique product or app. This session will provide you with practical experience in integrating these powerful tools to work with your data, automate tasks, enhance user experiences, and optimize workflows. By the end of the session, you will have an idea on how to get started building your own industry Copilot and the knowledge to refine and deploy it in your own projects. This session is perfect for those looking to leverage AI to drive innovation and efficiency in their products or apps. Embark on this exciting journey with us and discover how AI can transform your ideas into reality! Sa sesyong ito, matututunan mo kung paano gamitin ang Azure Open AI at Semantic Kernel upang bumuo ng isang matalinong at natatanging produkto o app. Ang sesyong ito ay magbibigay sa iyo ng praktikal na karanasan sa pagsasama ng mga astig na tool na ito upang magamit ang iyong data, pabilisin ang mga gawain, mapabuti ang mga karanasan ng gumagamit, at i-optimize ang mga workflow. Sa katapusan ng sesyon, magkakaroon ka ng ideya kung paano magsimula sa pagbuo ng iyong sariling industry Copilot at ang kaalaman upang mapabuti at ma-deploy ito sa iyong sariling mga proyekto. Ang sesyong ito ay sakto para sa mga naghahanap na gamitin ang AI upang itulak ang inobasyon at kahusayan sa kanilang mga produkto o apps. Sumama sa nakakapukaw na paglalakbay na ito kasama kami at tuklasin kung paano ang AI ay maaaring mag-transform ng iyong mga ideya sa katotohanan!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Filipino

View on Demand

Register for this series

Sign in with your Microsoft Account

Sign in

Or enter your email address to register

*
*

By registering for this event you agree to abide by the Microsoft Reactor Code of Conduct.

Past Events in this Series

Feb

15

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Paano lumikha ng apps na walang coding (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Pagaralan kung papaano lumikha ng applications na ginagamitan ng mga sumusunod: Canvas Apps Model Driven Apps Cards (Preview) Dataverse Microsoft Learn Documents https://aka.ms/PowerAppsMaker Host Michael John Pena Si Michael ay isang bihasang teknolohista na nakabase sa Sydney, Australia at isang Microsoft MVP. Siya ang punong CTO ng P/E Capital Investments, Ashtree Block Ventures LLC, Ashtree Block Ventures DAO, Fowl Play Inc, Ashtree Block Technologies Pty Ltd. Kasalukuyan siyang nagmamay-ari ng Datachain Consulting, isang kumpanya na nakatutok sa pagdemokraskya ng AI at Blockchain na mga teknolohiya. Isa rin siyang technical advisor sa ilang mga startup ng teknolohiya tulad ng Lumachain. Ang kanyang mga tungkulin ay nagbibigay-daan sa kanya na tuklasin ang mga makabagong teknolohiya ng Artificial Intelligence, Blockchain, IoT, Edge Computing, at ang Cloud. Speaker Si Paul Soliman ay ang CEO / CTO ng Hacktiv Colab Inc, isang kumpanya sa Pilipinas . Siya ay may 11 taon ng kadalubhasaan sa industriya ng Enterprise Application. Siya rin ang CEO ng Bayanichain at Founder ng BizApps PH Community & Co Founder ng ASEANS MS BIZAPPS UG Community. Naglilingkod siya bilang consultant ng negosyo at teknolohiya para sa mga paaralan at para sa iba pang mga kumpanya ng IT sa APAC.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Coding, Languages, and Frameworks

Language: Filipino

View on Demand

Feb

22

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Top 5 New Features of SQL Server 2022 (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Halina't tuklasin ang mga pinakabagong features at improvement sa SQL Server 2022 at kung paanong mas pinaigting at pinadali ang pag gamit nito mula sa sarili nyong Data Center hanggang sa Azure Cloud. Microsoft Learn Documents https://aka.ms/SqlServerwhatsnew2022 Host Michael John Pena Si Michael ay isang bihasang teknolohista na nakabase sa Sydney, Australia at isang Microsoft MVP Bryan Anthony Garcia Microsoft Azure & Developer Technologies MVP Senior Developer, XAM Consulting Speaker Si Pio Balistoy ay isang Microsoft MVP para sa Data Platform na naka base sa Singapore. Isa syang Data Professional na may malawak na karanasan sa SQL Server. Kasalukuyan syang Lead Database Consultant para sa Pythian. Ipinapakita niya ang kanyang kahalingan sa SQL Server bilang aktibong lider sa Azure Data Community sa Pilipinas at Singapore. Nagsilbi din siyang board member ng Microsoft Azure Data Community Advisory Board. Ibinabahagi nya rin ang kanyang karanasan sa pagsasalita tungkol sa SQL Server at Azure Data sa mga ibat ibang Conferences sa loob at labas ng bansa.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Coding, Languages, and Frameworks

Language: Filipino

View on Demand

Mar

01

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Panimula sa event-driven na arkitektura (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Alamin kung ano at paano lumikha ng isang solusyon na nakabatay sa mga pangyayari o "events". Bibisitahin din natin ang iba't ibang estilo ng ganitong tipo ng arkitektura gamit ang serbisyo ng Azure. Microsoft Learn Documents https://aka.ms/Architectureguidelinesstyles Host Michael John Pena Si Michael ay isang bihasang teknolohista na nakabase sa Sydney, Australia at isang Microsoft MVP Pio Balistoy Data Platform Microsoft MVP Lead Consultant, The Pythian Group Speaker Si Bryan Anthony Garcia ay isang Senior Consultant at Cloud Architect. Siya rin ay isang Microsoft MVP para sa Developer Technologies at Azure sa loob ng anim na taon. Siya rin ay pitong taong dalubhasa sa paggawa ng mga aplikasyon sa web at mobile. Ngunit sa mga nakalipas na apat na taon, siya ay nagpokus sa paggawa ng imprastraktura at aplikasyon sa cloud at devops. Mahilig si Bryan na magbahagi ng kanyang mga kaalaman sa cloud, devops, at pagdedevelop ng mga aplikasyon sa pamamagitan ng pagsusulat, pagsasalita sa publiko, podcast, at talakayan sa internet.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Low/No-Code

Language: Filipino

View on Demand

Mar

08

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Abakada ng Microsoft BizApps (Tagalog)

10:30 AM - 11:30 AM

Tara at sabay-sabay natin tuklasin ang makabagong alpabeto sa mundo ng Microsoft Biz Apps Microsoft Learn Documents https://aka.ms/Certificationsexamspl100 Host Bryan Anthony Garcia Microsoft Azure & Developer Technologies MVP Senior Developer, XAM Consulting Pio Balistoy Data Platform Microsoft MVP Lead Consultant, The Pythian Group Speaker Doher Drizzle Pablo Ako ay nakatutok na gumawa at mamahala ng isang matagumpay na organisasyong digital transformation sa tulong ng aking karanasan at kaalaman sa PMP framework for project management, scrum Master for Business Applications, Microsoft FastTrack Success by Design, LEAN Six Sigma for Process Excellence , Microsoft Catalyst IDEA, Microsoft Office 365 , Dynamics 365 CE o CRM, Blackboard Solutions at ibang educational solutions at higit sa lahat Project Implementation. Ipinagmamalaki ko na ako ay isang Atenean! Isabelina at higit sa lahat ako ay isang Bicolana! Kaya naman ako ay naniniwala na Lahat ay posible, kahanga-hanga at walang kapantay ang lakas kapag kasangga ang Microsoft Business Applications.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: Coding, Languages, and Frameworks

Language: Filipino

View on Demand

Jul

13

Thursday

2023

Let's Get Technical – Deliver quality services with IaC on Azure DevOps (English)

8:00 AM - 9:00 AM

As software projects grow, that doesn’t mean that your work has to be more challenging. In this session, we show you how you can use IaC (Infrastructure as Code) and leverage the built-in feature of Microsoft Azure DevOps to implement your DevOps lifecycle for Infrastructure implementation, operations, and management, along with change management controls.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: DevOps

Language: English

View on Demand

Aug

30

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Create Generative Text AI Visuals in Power BI (Tagalog)

11:00 AM - 12:00 PM

Long before ChatGPT made AI a household term, AI-powered visuals in Power BI have been around for years. What can you do with these visuals and how does it increase your productivity? Join us for a session as we discuss stock AI visuals, as well as custom visuals available on the web. Bago pa sumikat ang ChatGPT, ilang taon ng may AI-powered visuals sa Power BI. Ito ay isang talakayan ukol sa stock AI visuals, pati na din custom visuals na maaaring makuha sa internet.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Sep

06

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Build apps efficiently with AI Copilot in BizApps (Tagalog)

11:00 AM - 12:00 PM

Learn how AI technologies are transforming business operations and how Copilot in the BizApps ecosystem can enhance your productivity. Gain insights into the latest updates, amazing capabilities, and ground-breaking possibilities when developing applications! Join us and be prepared to unlock the future of business applications. Matuto kung paano binabago ng mga teknolohiyang AI ang paraan ng operasyon ng mga negosyo at kung paano maaaring mapataas ang iyong produktibidad sa pamamagitan ng Copilot sa BizApps ecosystem. Magkaroon ng kaalaman sa mga pinakabagong update, mga kahanga-hangang kakayahan, at marahas na mga posibilidad para sa iyong organisasyon. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na manatiling nauuna sa mga kaganapan! Sumali at maging handa upang buksan ang kinabukasan ng mga business application. Magparehistro na at maging handa na magbukas ng mga posibilidad!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Sep

07

Thursday

2023

GitHub Codespaces 和 Copilot 介绍 (Mandarin)

8:00 AM - 9:00 AM

你有在 使用 GitHub 吗?在日常你有跨设备跨地域维护你的项目的需要吗?还有你希望 AI 辅助你编程提升你的开发技能,缩短开发周期吗 ? 本次课程会围绕 GitHub Codespaces 和 GitHub Copilot 打造你的智能化开发环境 Are you using GitHub? Do you need to maintain your projects across devices and regions in daily life? And do you want AI to assist you in programming to improve your development skills and shorten the development cycle? This session will introduce how to build your intelligent development environment around GitHub Codespaces and GitHub Copilot

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Chinese Simplified, Chinese Traditional

View on Demand

Sep

13

Wednesday

2023

使用提示工程和提示流创建正确的提示 | Prompt Engineering and Prompt Flow (Mandarin)

8:00 AM - 9:00 AM

相信您也有类似的经历,同样一个问题,因为提问方式的不同,答案竟然可以有那么大的差别;相信您也有类似的体验,使用检索增强生成的GPT模型,例如Bing Chat,能够提供更准确的答案。那么让我们一起来看看有趣的提示工程和提示流。 Ever felt like the answers to the same question can be so different when you do an online search? You aren't alone in experiencing this, but there's definitely a right solution to this. The GPT model using retrieval augmented generation, such as Bing Chat, can provide answers more accurately. Let us show you how this can be done. Join us for this session as we take a look at interesting prompt engineering and prompt flow. 关于Let's Get Technical Let's Get Technical 是三个简短的 55 分钟虚拟活动,提供最新技术的技术演示和专业知识。我们很高兴现在推出这个系列的中文版,这样您也可以享受这个内容! About Let's Get Technical The Let’s Get Technical is a series of three short 55-minute virtual events, delivering technical demos and know-hows of the latest technologies. Debuting in Indonesia, then the Philippines, Thailand, Singapore, and Vietnam. We are thrilled to launch this series now in Mandarin so you too, can enjoy this content!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Chinese Simplified, Chinese Traditional

View on Demand

Sep

13

Wednesday

2023

Let's Get Technical SPECIAL - Integrate ChatGPT into your next app! (Tagalog)

11:00 AM - 12:00 PM

ChatGPT is a natural language processing tool driven by AI technology that allows you to have human-like conversations and much more - From answering questions, teaching, a step-by-step process, to even coding a game without worrying about handling multiple if-else statements in your API logic. Stay ahead of the curve, join us in our session as we show how you can integrate ChatGPT as you develop your next game and/or application!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Sep

20

Wednesday

2023

Let's Get Technical - Azure AI Services 和 Azure OpenAI 介绍 | Introduction (Mandarin)

8:00 AM - 9:00 AM

您是否在日常生活中使用ChatGPT? 您是否想了解ChatGPT怎么实践的? 在本次课程中,我们讲与您分享Azure中的不同AI技术,包含认知服务和机器学习,以及利用Azure OpenAI建置专属于你的ChatGPT Are you using ChatGPT in your daily life? Do you want to explore the technologies that powers ChatGPT? In this session, we will be sharing with you the different AI technologies in the Azure cloud services such as Azure Machine Learning and Azure OpenAI. You will learn how to use these services to create, train, and deploy machine learning models for various scenarios. You will also discover Azure OpenAI, which offers advanced language AI with OpenAI GPT-4, GPT-3, and DALL-E models. Join us to learn how to empower your own project with these services!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Chinese Simplified, Chinese Traditional

View on Demand

Jan

11

Thursday

2024

Let's Get Technical - Experience the power of Gen AI (English)

8:00 AM - 9:00 AM

Experience the power of Gen AI: Azure OpenAI multi modal searches on Enterprise data Do you know you can Chat/search text and images from your enterprise/proprietary data and files? Experience the power of Rich comprehension, inferencing and knowledge mining capability on complex documents across your organization to understand charts, search text/tables and images within files, build knowledge graphs seamlessly, all with the power of Azure OpenAI. Join us at this interactive session of Let's Get Technical with our speaker, Priyanka Shah, Microsoft Most Valuable Professional (AI), AI Practice Head, Avanade Asia, and Global speaker, blogger for AI/ML and AI Innovation.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Jan

25

Thursday

2024

Experience Github CoPilot on Azure Data Studio (English)

8:00 AM - 9:00 AM

Copilot is revolutionizing the user experience and supercharging productivity across the Microsoft ecosystem. Now it also aims to transform your Data and coding tasks with Github Copilot now available in Azure Data Studio. Let's explore how copilot is integrated with Data Studio and see how it can change or assist the way you write your queries. If this is also your first time hearing about Azure Data Studio, don't fret. Join this Let's Get Technical session with our lovely guest, Pio Balistoy to find out more about this very versatile tool for your data exploration.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Feb

01

Thursday

2024

Functions and Prompt Engineering for Azure OpenAI

8:00 AM - 9:00 AM

Join us for this engaging session as we share the advanced techniques of prompt engineering and function usage for Azure OpenAI. You will learn how to design and optimize prompts to better utilize Large Language Models and how to use Azure OpenAI functions to improve the quality of the model’s responses. This session is ideal for those who are already familiar with the basics of LLMs and want to take their skills to the next level.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: English

View on Demand

Feb

22

Thursday

2024

Let's Get Technical - Unlock Business Potential with Microsoft AI Builder (Tagalog)

9:00 AM - 10:00 AM

Cost-Effective Innovation: Unlocking Business Potential with Microsoft AI Builder Entrepreneurs are invited to delve into the cost-effective solutions offered by Microsoft AI Builder in this engaging talk. Learn how to leverage AI Builder's affordable, easy-to-use AI models and tools to optimize business processes, enhance customer experiences, and boost efficiency without breaking the bank. We'll cover strategies for integrating AI into your current systems cost-effectively, showcase successful case studies, and provide insights into maximizing ROI with AI technology. This talk is a must-attend for entrepreneurs keen on achieving high-impact results with minimal investment. Inaanyayahan ang mga negosyante na tuklasin ang mga abot-kayang solusyon na inaalok ng Microsoft AI Builder sa kapana-panabik na talakayang ito. Alamin kung paano gamitin ang abot-kaya at madaling gamiting mga modelo at tool ng AI Builder upang i-optimize ang mga proseso ng negosyo, pagandahin ang karanasan ng mga kostumer, at itaas ang kahusayan nang hindi gumagastos ng malaki. Tatalakayin natin ang mga estratehiya para sa epektibong pagamit ng AI sa inyong kasalukuyang mga Sistema. Ipapakita ang mga totoong gamit ng AI at paano ito magbibigay ng pananaw sa pag-maximize ng ROI. Ang talakayang ito ay kailangang salihan ng mga negosyanteng nagnanais na matutong gumamit ng AI na hindi kinakailangan gumastos ng sobra sobra.

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Filipino

View on Demand

Feb

29

Thursday

2024

Let's Get Technical - Build your own industry Copilot (Tagalog)

9:00 AM - 10:00 AM

Build your own industry Copilot with Azure Open AI and Semantic Kernel In this session, you will learn how to utilize Azure Open AI and Semantic Kernel to construct a customized, intelligent assistant for your unique product or app. This session will provide you with practical experience in integrating these powerful tools to work with your data, automate tasks, enhance user experiences, and optimize workflows. By the end of the session, you will have an idea on how to get started building your own industry Copilot and the knowledge to refine and deploy it in your own projects. This session is perfect for those looking to leverage AI to drive innovation and efficiency in their products or apps. Embark on this exciting journey with us and discover how AI can transform your ideas into reality! Sa sesyong ito, matututunan mo kung paano gamitin ang Azure Open AI at Semantic Kernel upang bumuo ng isang matalinong at natatanging produkto o app. Ang sesyong ito ay magbibigay sa iyo ng praktikal na karanasan sa pagsasama ng mga astig na tool na ito upang magamit ang iyong data, pabilisin ang mga gawain, mapabuti ang mga karanasan ng gumagamit, at i-optimize ang mga workflow. Sa katapusan ng sesyon, magkakaroon ka ng ideya kung paano magsimula sa pagbuo ng iyong sariling industry Copilot at ang kaalaman upang mapabuti at ma-deploy ito sa iyong sariling mga proyekto. Ang sesyong ito ay sakto para sa mga naghahanap na gamitin ang AI upang itulak ang inobasyon at kahusayan sa kanilang mga produkto o apps. Sumama sa nakakapukaw na paglalakbay na ito kasama kami at tuklasin kung paano ang AI ay maaaring mag-transform ng iyong mga ideya sa katotohanan!

 • Format:
 • alt##LivestreamLivestream

Topic: AI

Language: Filipino

View on Demand

For questions please contact us at reactor@microsoft.com