Kinfey Lo – vedoucí poradce pro cloud

Kinfey Lo

AzureOpenAIService / AzureAI / GitHub

Connect

Životopis

Kinfey Lo se zaměřuje na AI + Data. V této fázi především poskytuje studentům, vývojářům a podnikovým týmům technickou evangelismu, zejména sémantické jádro, vývoj aplikací Copilot langChain, AutoGen k vytváření aplikací inteligentních agentů, stejně jako LLMOps a SLMOps atd.

Kvalifikace

  • Služba Azure AI
  • Azure OpenAI Service
  • Python
  • .NET
  • Rust
  • MLOps
  • Visual Studio Code
  • GitHubu
  • Umělá inteligence pro vývojáře

Moje projekty